Tribina: RELIGIJA I EKONOMIJA – savremeni izazovi hrišćanskom predanju

Ciklus tribina: Religija i kultura
Organizacija: Biblijski kultuni centar i Dom omladine Beograda
Učesnici: ma Jovan Jović, teolog i ekonomista; ma Jovan Blagojević, teolog
Moderator: Sergej Beuk, urednik tribinskog programa DOB

 

Svet se suočava sa značajnim izazovima. Društvena raslojenost, ne samo između razvijenih i nerazvijenih zemalja, već i unutarnjih postaje preteći momenat. Iščekivanje više puta najavljene ekonomske krize dodatno je podstaknuto neizvešnošću koja je posledica neočekivano duge pandemije čije će se ekonomske i socijane posledice tek videti, iako se u nekim svojim aspektima i sada mogu prepoznati. Da li postoje hrišćanski ekonomski i socijalni principi koji mogu da nam pomognu u prevazilaženju postojećih i nagoveštenih izazova.

 

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

 

Komentari