Tribina: Radničko organizovanje i sindikati u procesu globalizacije

Ciklus tribina: Angažovana lektira
Organizacija: Dom omladine Beograda i Koncept 9
Učestvuju: Saša Perić i Petar Protić

Večeras razgovaramo o studioznoj knjizi Saše Perića ”Radničko organizovanje i sindikati u procesu globalizacije”.

 

Knjiga filmskog režisera i aktiviste Saše Perića nudi realističan uvid u to gde se danas nalaze radnički pokret i sindikati. Nimalo lak zadatak kao što je definisati položaj radničke klase, i to na primerima prošlih i sadašnjih generacija, počinje od preciznih uvida u to koji su domanantni oblici eksploatacije savremenog kapitalizma. Neki od tekstova dati su kao analize pozicije radničke klase u kapitalističkom poretku. Zašto je radništvo nepripremljeno da se uhvati sa novim oblicima eksploatacija savremenog kapitalizma? Koliko tome doprinosi politička konfuzija koja se generiše? Najzad, knjiga je u pisana u duhu dubokog angažmana u korist ugnjetenih i, kao što je naglašeno u uvodnoj napomeni, ide u smeru stvaranja razumnijeg i pravednijeg društva.

Komentari