Tribina: Psihoterapija i nasilje u partnerskom odnosu

Ciklus tribina: PSIHOLOGIJA AGRESIVNOSTI
Govore: prof. dr Nevena Čalovska Hercog i Nevena Batinić, student. Moderator programa: Uroš Pavlović.

Partnerski odnos u odraslom periodu opstaje i danas, i u ovom hipermodernom vremenu, kao dominantna odrednica identiteta.

Istorijski, partnerski odnos se menjao u skladu sa vremenima od patrijarhalnog kruto definisanog, preko visoko idealizovanog neoromantičnog,  do oblikovanog emancipacijom žena, postmodernog obleženog paradoksom imperativa ispunnjavanja individualnih ciljeva i strahom od usamljenosti i danas hipermodernog.

Iskustvo prevaziđenih kriza kroz istoriju partnerskog odnosa, informiše današnje terapeute o konstantnoj, večitoj i univerzalnoj ljudskoj potrebi za ljubavlju, bliskosti, privrženosti. Međutim, fragilnost intimnih odnosa, različiti i novi stilovi života u paru, uz dominantni diskurs hipermodernog vremena predstavljaju nove i velike izazove.

U takvom kontekstu, rizik za uspostavljanjem nasilničkih obrazaca u partnerskim odnosima je visok, i jednom nastali imaju tendenciju za eskalacijom i urušavanjem međusobne emotivne bliskosti, pouzdanosti, posvećenosti. Ovako zarobljavajući obrasci koji mogu devastirati partnerski odnos mogu imati motivacionu snagu za prihvatanje psihoterapijske pomoći. Kvantitativna i kvalitativna istraživanja procesa i ishoda psihoterapije parova, posebno emocionalno-fokusirane terapije parova, ukazuju na značaj i lekovitost partnerskog odnosa.

Prof.  dr sci. med. Nevena Čalovska Hercog

Rođena u Beogradu 1952. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je 1989. i doktorirala u oblasti psihijatrije. Uporedo sa kliničkim radom na Institutu za psihijatriju i Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, od 1994. godine bavi se razvijanjem modela primene sistemskog modela u različitim kontekstima, zdavstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i promocijom psihoterapije kao nezavisne profesije. Od 2000. godine je međunarodni ekspert za akreditaciju trening instituta za psihoterapiju ispred Evropske asocijacije za psihoterapiju. Godine 2005. je osnovala Asocijaciju sistemskih terapeuta koja je evropski i nacionalno akreditovana institucija za edukaciju iz oblasti psihoterapije. Aktuelni je generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju i Saveza društva psihoterapeuta Srbije.

Nevena Batinić, student Fakulteta za medije i komunikacije  i predstavnik studentske organizacije Klub studenata psihologije “Akcioni Potencijal” .

Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi, član UO Udruženja za transakcionu analizu TAUS.

Komentari