Tribina: “Psihoanalitička psihoterapija – Nagrade iz sopstvenih dubina”

Ciklus tribina: MOJ PSIHOTERAPEUT

Govori: dr Jelena Sladojević Matić

Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije Edukativnih Praksi, dipl. psiholog, psihoterapeut pod supervizijom.

Šta znači kada kažemo da nešto radimo svesno ili nesvesno? Kako izgleda stručna analiza snova i šta nam donosi? Šta dobijamo dubinskom analizom sopstvenih procesa?

Psihoanalitička psihoterapija je proistekla iz psihoanalize sa kojom deli bazične principe, ali od koje se razlikuje u primeni psihoterapijskih tehnika.
Cilj ovog modaliteta je smanjivanje i otklanjanje simptoma a potom pronalaženje i otklanjanje uzroka psihičkih teškoća.

Ovaj psihoterapijski pristup pokazao se kao efikasan u tretiranju životnih kriza i problema kroz koje se uobičajeno prolazi, a koji ponekad mogu stvarati izvesne nelagodnosti i nesnalaženja.

Neke od tehnika koje koriste psihoanalitički psihoterapeuti su tehnika slobodnih asocijacija, analize, snova, transfera, odbrana i otpora.
Terapeut ovog modaliteta teži da uspostavi specifičan odnos sa klijentom u posebnim okolnostima baziranim na uzajamnom poverenju i jasno definisanim vremenom trajanja i mestom održavanja seansi – „terapijska situacija“.

Psihoanalitička psihoterapija uspešna je u tretiranju anksioznosti, afektivnih poremećaja, autodestruktivnog ponašanja, depresije, poremećaja ličnosti, a naročito narcisoidnog i graničnog poremećaja ličnosti i somatizacijskih poremećaja.

dr Jelena Sladojević Matić
Osnovne i magistarske studije završila na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je 2011. godine odbranila doktorsku disertaciju “Koncept Senke i njen značaj u analitičkom, terapijskom i dijagnostičkom radu“.
Bila je gostujući predavač na Filozofskom fakultetu (2006-2013). Od 2015. godine radi kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Ima bogato iskustvo u oblasti HR konsaltinga i organizacionog koučinga, kao i saradnji sa domaćim i internacionalnim kompanijama. Od 2003. godine radi u privatnoj praksi – oblast jungovske psihoterapije. Učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Jungovski analitičar i supervizor pri IAAP (International Association for Analytical Psychology). Analitičar, supervizor i predavač na edukaciji iz analitički orijentisane psihoterapije (pri SDPS). Član SDPS, EAP, IAAP. Edukacija iz REBT, KBT koučinga, ISCP sertifikat (International Society for Coaching Psychology)

Komentari