Tribina: Preživeti nasilјe – posledice po psihičko i fizičko zdravlјe žrtava porodičnog nasilјa i trgovine lјudima

Organizacija: ASTRA – Akcija protiv trgovine lјudima i Dom omladine Beograda. Govore: Tanja Ignjatović, psihološkinja, Autonomni ženski centar; Slobodan Savić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i sudski veštak; Bilјana Slavković, psihoterapeutkinja, Institut za psihodramu; Jovana Krotić, psihološkinja, ASTRA.

Tribina je namenjena svim zainteresovanim građanima za ovu temu, sa posebnim naglaskom da može biti korisna studentima medicine, psihologije, socijalnog rada, kao i profesionalcima iz ovih oblasti. Cilј tribine je povećavanje svesti sadašnjih i budućih profesionalaca o nasilјu u porodici i trgovini lјudima, kako bi u svom radu izbegli sterotipe i predrasude prema žrtvama ovih oblika nasilјa i sprečili njihovu dodatnu viktimizaciju.

 
Predavači na tribini će biti profesionalci/profesionalke koje imaju višegodišnje iskustvo u radu sa žrtvama trgovine lјudima i partnerskog nasilјa. Teme koje će biti obuhvaćene su: osnovne informacije o trgovini lјudima i porodičnom nasilјu, psihološke posledice izloženosti nasilјu i upoznavanje sa adekvatnim odgovorom stručnjaka/kinja i pružanjem pomoći žrtvama u cilјu prevazilaženja traumatičnog iskustva. Govornici tribine će se osvrnuti i na fizičke, odnosno zdravstvene posledice preživlјenog nasilјa, kao i na načine dokumentovanja telesnih povreda. Tribina će se zatvoriti sa porukom o neophodnosti ranog prepoznavanja nasilјa i pravovremenog i adekvatnog reagovanja.

Komentari