Tribina: POST/JUGOSLOVENSKI GASTARBAJTERI

Ciklus tribina: JUGOSLAVIJA U OČIMA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda

Učestvuju: dr Miloš Rašić (etnolog/antropolog i naučni saradnik Etnografskog instituta SANU) i Lazar Barać (etnolog/antropolog i masterant etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu).

Foto: CeJus

 

Fenomen gastarbajtera zvanično možemo da pratimo od polovine 60-ih godina XX veka, kada je Jugoslavija potpisala ugovore o odlasku radnika u inostranstvo, prvenstveno sa Austrijom, Švedskom i Francuskom (1963), a potom i sa SR Nemačkom (1968). Međutim, odlasci radnika na, kako su tada mislili, privremeni rad bili su učestali odmah posle Drugog svetskog rata, nakon što je došlo do ozbiljnih društveno-političkih i demografskih promena u Jugoslaviji. Namera svih strana – Jugoslavije, zapadnoevropskih zemalja, kao i samih radnika – bila je da radnici samo privremeno rade u inostranstvu, a potom se vrate u domovinu. Ipak, pomenuta migrantska grupa ostala je do danas u zemljama prijema i iskonstruisala specifičan kulturni identitet, baziran na svom liminalnom statusu – smešteni između dve kulture i dva sistema. Na ovoj tribini govorićemo o post/jugoslovenskim gastarbajterima, s namerom da ukažemo na specifičnosti i promene kulturnog identiteta, ali i svakodnevnog živoga gastarbajtera za vreme i nakon raspada SFRJ.

Foto: CeJus

 

Na tribini učestvuju:

Dr Miloš Rašić (Zrenjanin, 1991), etnolog/antropolog i naučni saradnik Etnografskog instituta SANU, doktorirao je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U svom dosadašnjem radu bavio se antropološkim istraživanjima u polju migracija, identiteta i kulturnog nasleđa. Objavio je monografiju Zamišljena domovina – klubovi, identitet i integracija srpskih gastarbajtera u Beču, za koju je dobio nagradu „Dušan Bandić“ za najbolju knjigu u oblasti etnologije i antropologije za 2022. godinu, koju dodeljuje Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Lazar Barać (Beograd, 1995), etnolog/antropolog i masterant etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnovne akademske studije završava 2022. godine kao student generacije i diplomira radom Extracomunitari, slavi e serbi: konceptualizacija i kontekstualizacija kulturnog identiteta srpskih radnih migranata u italijanskoj pokrajini Vićenca za koji dobija nagradu Odeljenja za etnologiju i antropologiju, a njegovo trenutno postdiplomsko istraživanje se takođe bavi našim iseljenicima u Italiji. Njegova istraživačka interesovanja, usmerena su na studije migracija, antropologiju muzike i plesa, antropologiju religije i studije mladih, kao i na fenomene turbo-folka, pravoslavlja u postsocijalizmu, maskuliniteta, telesnosti, balkanizma, muzičko-plesnog folklora i reprezentacijskih praksi.

 

Tribinu moderira:

Dr Srđan Radović (Titograd, 1976), etnolog/antropolog, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU i član CEJUS.

Komentari