Tribina: Pojam prostora

Ciklus tribina FILOZOFSKI PROBLEMI
Govori: prof. dr Radmila Jovanović

Pojam prostora je jedan od osnovnih pojmova koji se javljaju u fizici – materijalni objekti imaju svoju ekstenziju i kreću se kroz prostor. Međutim, odrediti šta je prostor ispostavlja se kao vrlo složen filozofski problem, koji su filozofi i naučnici kroz istoriju rešavali na različite načine.

Tako su pristalice apsolutističkog shvatanja prostora, kojima je pripadao Njutn, držale da je prostor realno postojeći entitet, nezavisan od stvari koje u njemu postoje, dok su njihovi protivnici – relacionisti, među kojima su bili Dekart i Lajbnic, smatrali da prostor nije ništa sam po sebi, već samo sistem relacija među materijalnim objektima. Drugo zanimljivo pitanje koje ćemo postaviti na ovom predavanju jeste pitanje epistemološkog statusa geometrije: da li geometrija daje istiniti opis realnog prostora našeg sveta? Ukoliko damo potvrdan odgovor, potrebno je još odgovoriti koja od mnogih geometrija. Najzad, reći ćemo nešto o shvatanju prostora u relativističkoj fizici u kojoj prostor gubi samostalnost u odnosu na vreme i javlja se kao novi specifični entitet “prostor-vreme”.

Komentari