Tribina “PJER BULEZ: TEHNOLOGIJA I KOMPOZITOR”

Ciklus tribina: Angažovana lektira

Organizacija: Dom omladine Beograda i Koncept 9

Učestvuju: Jelena Janković Beguš, Maja Bosnić i Marija Maglov. Moderator: Petar Protić.

 

Veče će biti posvećeno podsticajnim elektro-akustičkim istraživanjima, ali i drugim vizionarskim idejama Pjera Buleza, jednog od najznačajnih francuskih kompozitora savremene muzike. Pošto se svaka od autorki, večerašnjih sagovornica, na određeni način, bavila Bulezom najpre ćemo govoriti o njegovom opštem značaju, eksperimentalnim intervencijama, a onda preći na segment koji se u savremenom kontekstu tiče tehnologije i komponovanja, komentarišući svetski poznate ali i ovdašnje pristupe, pojave, analize.

Ispostavlja se da je tek sa ove distance moguće jasno očitati koliko je bio snažan Bulezov zamah i vizionarstvo; koliko je uticao na nove tokove savremene muzike. Iako je u načelu ostao veran strukturalizmu odnosno modernizmu, možemo reći da je uz pomoć njegovih poetičkih ideja došlo do pomaka ka poststrukturalizmu. Pri čemu je, uvođenjem aleatoričkih momenata, Bulez ostvario koncept ‘’otvorenog dela’’ (dela u progresu) u muzici. U svakom slučaju, nećemo pogrešiti ako kažemo da je Pjer Bulez pomerio, ili pak probio, granice modernizma.

Inače, Bulez je bio i dirigent, pisac i osnivač različitih institucija. Budući da se interesovao za mogućnosti interakcije nauke, tehnologije i muzike, osnivanje ”Instituta za Istraživanje i koordinaciju u akustici/muzici” poduprelo je realizaciju njegovih ideja, ali i omogućilo brža i naprednija elektro-akustička istraživanja u oblasti muzike, uopšte. Njegovo delovanje je bilo vezano i za ”Internacionalni savremeni ansambl” koji je osnovao 1976. godine u cilju izvođenja muzike 20. veka.

Komentari