Tribina: “PERSPEKTIVE FENOMENOLOGIJE STRANOG”

Ciklus: SAVREMENI SRPSKI FILOZOFI
Govori: Dragan Prole, filozof

Predavanje će sažeti autorovo iskustvo tokom rada na dve poslednje knjige Stranost bića. Prilozi fenomenološkoj ontologiji (2010) i Humanost stranog čoveka (2011). Problemi fenomenologije stranog će biti izlagani u horizontu dvadesetovekovnog rada na obnavljanju transcendencije.

S jedne strane, on se najvećim delom odvija u sekularizovanim okvirima, ali ne prihvata dominaciju pozitivizma, u kojem valja prepoznati dosledni završetak prosvetiteljskih osporavanja religijske, tj. verujuće transcendencije. Budući da fenomenoško mišljenje počiva na kardinalnoj Huserlovoj razlici između svakidašnje subjektivnosti koja ne dovodi u pitanje postojeći poredak bića, i „tvoreće“ subjektivnosti koja je uvek nešto „više nego biće“, odnos prema stranom se ispostavio kao prvorazredna prilika za uobličavanje savremenih likova subjektivnosti, saznajnih, egzistencijalnih, intersubjektivnih. Naglasak predavanja biće stavljen na savremene okvire, ali i na buduće perspektive fenomenološkog mišljenja stranog.

Dragan Prole, biografija
Zaposlen u zvanju vanrednog profesora na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Do sada objavio četiri monografije: Huserlova fenomenološka ontologija, 2002, Filozofski fakultet Novi Sad 2002, Um i povest. Hajdeger i Hegel, Filozofski fakultet, Novi Sad 2007, Stranost bića. Prilozi fenomenološkoj ontologiji, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Novi Sad, 2010, Humanost stranog čoveka, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Novi Sad, 2011 (knjiga dobila nagradu „Nikola Milošević“ koju dodeljuje Radio Begrad 2 za najbolju knjigu iz filozofije, teorije književnosti i teorije umetnosti za 2011). S nemačkog jezika preveo četiri knjige: Bernhard Valdenfels, Topografija stranog, Stilos, Novi Sad 2005, Osnovni motivi fenomenologije stranog, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Novi Sad, 2010. Ginter Hiršfelder, Evropska kultura hrane, Stilos Novi Sad 2006, F. V. J. Šeling, Prvi nacrt sistema filozofije prirode, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Novi Sad, 2009.

Profesionalna orijentacija:

Ontologija, fenomenologija, filozofija istorije, filozofska antropologija, estetika, teorija medija
Mesto i trajanje specijalizacija i studijskih boravaka u inostranstvu:
Juni 2002. Humbolt Univerzitet Berlin
Avgust 2003 Vajmar
Avgust 2004 Vajmar
Oktobar-decembar 2005 Huserlov Arhiv, Institut za filozofiju, Luven
Novembar 2006, Institut za filozofiju Karl Francens Univerzitet Grac
Oktobar 2009, Institut za filozofiju, Karl Rupreht Univerzitet Hajdelberg
April-juni 2010, Institut za nauke o čoveku, Beč

 

Ciklus: SAVREMENI SRPSKI FILOZOFI
U vremenima sveopšte krize i pomankanja novaca za nauku i umetnost, filozofija kao naučna disciplina u našoj zemlji naizgled stagnira. Da li je to baš tako, postoje li nova značajna imena u ovom domenu, postoje li nove ideje, koliko se kontekst rada i ocenjivanja istog promenio u poslednjoj deceniji, koje su to teme kojima se bave naši filozofi, kako naša filozofska misao stoji kada se uporedi sa onom u regionu – na sva ta pitanja pokušaćemo da odgovorimo u ciklusu tribina koji bi imao za cilj da srpskoj javnosti predstavi nova, i da ih podseti na neka poznata imena ove važne naučne discipline. U ovom ciklusu naši najznačajniji savremeni filozofi imaće javnu priliku da izlože svoju filozofsku poziciju i osnovna uverenja.

Komentari