Tribina: ODRI LORD – “SESTRA AUTSAJDERKA”

Ciklus: ROD I KULTURA // Moderatorka: Jelisaveta Blagojević. Učesnice: Milka Vasiljević i Ana Boltić. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar.
“Sestra autsajderka” je zbirka eseja i govora poznate američke pesnikinje i feministinje Odri Lord. Iako za sebe tvrdi da nije pesnikinja, kroz niz eseja u ovoj knjizi Lord ispituje granice preplitanja refleksije  i poetskog izraza i preispituje važnost poezije.

Takođe se bavi pitanjima rasizma, erotike kao i kritičkim prikazima društvenih okolnosti u zemljama u koje je putovala. Na septembarskoj tribini ciklusa “Rod i kultura: Nova čitanja roda” bavićemo se dekonstrukcijom motiva koje Odri Lord iznosi i pokušati da napravimo paralelelu sa društvom u kome živimo danas.

U pripremi za tribinu, zbirku eseja i govora  “Sestra autsajderka “ možete pročitati na sajtu Rekonstrukcija Ženski Fond: http://rwfund.org/sites/default/files/odri_lord_sestra_autsajderka_0.pdf

U ovom ciklusu Dom omladine Beograda predstavlja dr Jelisavetu Blagojević koja se bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teorijom Roda i kulture. Ona je vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju.

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature.

 

PRIDRUŽITE NAM SE I NA FEJSBUKU!

Komentari