Tribina: O ZDRAVLJU

Ulaz je slobodan!
Kako uspešno i lako uticati na poboljšanje svakodnevice, a time i umnogome na zdravlje. Kako da uz male izmene životne rutine ili stavova, živimo bolje, lakše i svrsishodnije. Predavanje će obuhvatiti zdrav način života iz različitih aspekata – na šta sve treba obratiti pažnju u svakodnevici kako bi sačuvali postojeće zdravlje (prevencija), ili poboljšali trenutni kvalitet života.

Biće reči o oblastima  koje se tiču ishrane, prirodne kozmetike, fizičke aktivnosti, mentalne higijene i razvoja, socijalne svesti, ekologije i zaštite životnog okruženja, prirodnih pomagala, otkrivanja sopstvenih resursa za sreću, zadovoljstvo i uspeh u radu.

Deo predavanja biće posvećen zaštiti potrošača, kao bitnog polja svakog odgovornog građanina, ali na malo drugačiji način od uobičajenog.

Na kraju, naše osnovno pravo (dato nam rođenjem) je da živimo kao slobodna ljudska bića. Tu slobodu u urbanom načinu života stičemo informacijama, a o tome kako i koliko, biće više reči na samom kraju tribine.

 

Učesnici:  

Ana Kraus, višedecenijski istraživač na polju zdrave ishrane i stilova života. Prisutne će uvesti u temu bitnosti zdravlja i predočiti ugao posmatranja kroz prizmu zdravog odnosa prema telu.

Nikola Kraus life coach. Govori o bitnosti svakodnevne mentalne higijene i svesti, kako se uhvatiti u koštac sa životnim izazovima, postaviti prave ciljeve, biti uspešan u njihovoj realizaciji i istrajti na putu zdravlja, zadovoljstva i sreće.

Nemanja Providžalo, advokat. Govori o aspektima scoijalno-društvenog “pravnog” zdravlja.

Komentari