Tribina: “O filo( )ofiji”

Ciklus: SAVREMENI SRPSKI FILOZOFI
Govori: Dr Branko Romčević

Branko Romčević, docent na etičkim predmetima na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Objavio knjigu O filo( )ofiji (Samizdat B92, 2001). Doktorirao sa temom Levinasova metafizika Drugog. Bavi se strukturalizmom i poststrukturalizmom, (primenjenom) etikom i postkolonijalnom kritikom.

Izbor radova

O filo( )ofiji, Samizdat B92, Beograd, 2001.
Etika – Hrestomatija (sa Draganom Dulić), Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2002.
Derida i pitanje prosvećenosti, Treći program Radio-Beograda, br. 117, 2003.
Emanuel Levinas, licem-u-lice s Imperijom, R. br. 17/71, 2003.
Kalem Levinas, u: Glas i pismo: Žak Derida u odjecima, prir. Petar Bojanić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2005.

Komentari