Tribina: “Nasilje u porodici – Problem nasilja iz ugla sudske medicine”

Ciklus tribina u saradnji sa Komitetom znanja Srbije
Govori: prof. dr Slobodan Savić

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje šire javnosti sa problemom nasilja u porodici, sa posebnim osvrtom na nasilje nad ženama i decom. Takođe, inicijativa želi da podstakne aktivnu diskusiju o problemu sa kojim se kao društvo nosimo, i demistifikuje probleme o kojima nije popularno pričati.

Prof. dr Slobodan Savić će govoriti o aktuelnoj temi nasilja u porodici, nasilju nad ženama i decom, temi koja se svakodnevno provlači kroz naše živote, ali od koje mnogi okreću glavu. Profesor Savić će prvo pričati o opštim aspektima ovog aktuelnog problema, a zatim će dati par potresnih primera iz arhive Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Nakon predavanja profesora Savića, sledi diskusija, u kojoj će publika imati priliku da se uključi u aktivni dijalog sa prof. Savićem.

Reference predavača:
Prof. dr Slobodan Savić je prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Unazad nekoliko godina član je upravnog odbora Bioetičkog društva Srbije i predsednik etičkog odbora Srbije. Dve godine bio je ombudsman Medicinskog fakulteta. Prof Savić je autor velikog broja radova iz oblasti sudske medicine.

 

Komitet znanja Srbije (KoznaS) je udruženje građana koje se bavi promocijom i popularizacijom nauke, tehnologije i umetnosti. Organizacija okuplja akademske građane Republike Srbije, koji su pokazali ili u toku svojih studija i vannastavnih aktivnosti, ili u toku razvoja svoje profesionalne karijere izvanredne rezultate u oblasti svog interesovanja. Udruženje okuplja eksperte iz deset različitih naučnih oblasti (biotehnološke nauke, društvene nauke, formalne nauke, humanističke nauke, medicinske nauke, prirodne nauke, informacione i komunikacione tehnologije, nauke bezbednosti i odbrane, stručnjake koji se bave umetnošću i kulturom). Organizacija se takođe bavi aktivnim povezivanjem naših eminentnih stručnjaka i talentovanih studenata koji žive i rade u inostranstvu.

KoznaS prepoznaje znanje i kontinuiranu edukaciju kao pokretačku silu 21. veka i ima za cilj da svojim delanjem aktivno doprinese poboljšanju uslova za razvoj i primenu savremenih znanja, veština i umetnosti kroz koordinisan uticaj u naučnim i kulturnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Komentari