Tribina: NASILJE NAD DECOM

Ciklus tribina: PSIHOLOGIJA AGRESIVNOSTI
Govori: prof. Jelena Radosavljev Kirćanski
Student govornik: Sanja Dabović, apsolvent psihologije na FMK
Moderator programa: Uroš Pavlović, predsednik asocijacije edukativnih praksi i član UP TAUS

 

Nasilje nad decom, bilo da je u formi direktnog nasilnog akta prema detetu ili da je dete svedok nasilja nad drugom osobom, ostavlja ozbiljne posledice po fizičko i mentalno zdravlje. Ono može da se desi bilo gde i bilo kome. Najčešči su počinioci osoba koje su detetu poznate: roditelji/staratelje, vaspitači, vršnjaci, ali u poslednje vreme i (ne)poznate osobe sa društvenih mreža. Može se pojaviti u različitim formama- kao fizičko, emocionalno, seksualno, ali i kao manje prepoznato zanemarivanje. Posledice koje dete trpi su trenutne, odmah vidljive, npr. fizičke povrede, ali mogu biti i dugoročne i uticati na način na koji će se mlada osoba formirati i gledati na svet.

Zašto neko iznova (p)ostaje žrtva? Ima li žrtva odgovornost za ono što joj se dešava? Može li se nasilje sprečiti?

Svi društveni sistemi koji se bave decom imaju zakonsku obavezu da prepoznaju i sankcionišu nasilje nad decom. Kako protokoli o postupanju mogu da nam pomognu da spreče da se nasilje desi?

Tribina ima za cilj da probudi svest svih nas i preispita naš udeo u nasilju koje nas okružuje.

Profesor Jelena Radosavljev Kirćanski je na Filozofskom fakultetu 2014.godine odbranila doktorsku disetrataciju koja se bavila problemima mladih izloženih nasilju. Zaposlena je od 1997.godine u Institutu za mentalno zdravlje, u Klinici za decu i omladinu, gde se bavi psihodijagnostikom i psihoterapijom dece i mladih. Od 2011.godine radi na Fakultetu za medije i komunikacije, predaje Psihopatologiju dece i mladih i Kliničku psihologiju. Član je Radne grupe Ministarstva zdravlja za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Komentari