Tribina: “Motivi fantastike u narodnoj književnosti”

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

Narodno stvaralaštvo vrvi od fantastičnih bića, mesta, događaja, koji potiču iz kolektivne prošlosti naroda Balkana, raznih verovanja, mitologija i religija koje su postojale (ili postoje i dalje) na ovim prostorima. 

 

Sa delom te bogate zaostavštine upoznaće nas Mirjana Detelić, naučni savetnik u Balkanološkom institutu SANU, autor i saradnik brojnih radova i knjiga koji se bave ovom i sličnom tematikom, kao i romana “Dorkasi” (Tardis, 2008).

Učestvuju: Mirjana Detelič, Spomenka Pululu, Žarko Milićević i drugi

Komentari