Tribina: MILANSKI EDIKT

Tribina Udruženja Ateisti Srbije
Učestvuju: Marko Oršolić, politolog i teolog; Srđan M. Jovanović, doktor nauka; Mirko Đorđević, književnik i članovi i gosti Udruženja Ateisti Srbije.

Udruženje Ateisti Srbije i Dom omladine Beograda organizuju tribinu na temu Milanskog edikta. Pokušaćemo da na kvalitetan način obradimo ovaj Jubilej, koji je animirao široke krugove kulturne i političke javnosti, pokrenuo brojne umetničke, naučne, čak turističke projekte, i bio jedan od većih državnih projekata godine.

 

U 2013. godini se navršava 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta, kojim su rimski vladari Konstantin i Licinije potvrdili verske slobode koje je zagarantovao svojim ediktom car Galerije dve godine ranije, uz dodatne naglašene slobode hrišćana. U Srbiji se ovaj događaj obeležava tokom čitave godine nizom manifestacija, kao događaj od nacionalnog značaja, iako po svojoj formi i suštini, nema nikakve veze sa našom zemljom. Udruženje “Ateisti Srbije” će pokušati da kritički pristupi ovoj temi koja okupira naša javna i politička dešavanja poslednjih meseci i da u razgovoru sa poznavaocima verskih, istorijskih i političkih pitanja rimske epohe, ali i savremenog sveta, pokuša da odgovori na pitanja vezana za potrebe, razloge, načine i efekte obeležavanja ovog događaja. Poseban osvrt će biti dat na pitanje državnog organizovanja manifestacija u povodu obeležavanja ovog događaja, a u saradnji sa verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao i na stalna pitanja kršenja ili nekršenja Ustavom zagarantovanog principa sekularnosti.

Komentari