Tribina: Mendi — Kejdžovska post-metal ekstravaganca

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“
Animir-dame: Andrej Ćirić i Miloš Cvetković

Jedan od najupečatljivijih filmova ovogodišnje produkcije je “Mandy” Panosa Kosmatosa. Vizuelno raskošan, psihodeličan, brutalan… apoteoza Nikolasa Kejdža. Ako mislite drugačije, ponesite sekiru.

Specijalni bonus: komentari o još nekim zanimljivim, a malo pominjanim filmovima iz tekuće godine.

Komentari