Tribina: KLIMATSKE PROMENE

Voditelj: Dijana Ivanović, urednik Radio Beograd. Učestvuju: Milan Stevančević, osnivač Beogradske meteorološke škole, Nedeljko Todorović, meteorolog Republički hidrometeorološki zavod.
Organizacija: Društvo za informatiku Srbije i Dom omladine Beograda

(Ne)mogućnost čoveka da utiče na klimatske promene  i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija za dobijanje meteoroloških parametara.

Savremene IKT (informacione i komunikacione tehnologije) su preduslov za blagovremeno merenje parametara koji najavljuju i omogućavaju praćenje klimatskih promena.

Klima je danas postala nepredvidiva. Sateliti koji prikupljaju podatke su lansirani pre dvadesetak godina i danas sa sigurnošću mogu da pošalju podatke par dana ranije kako bi potencijalno ugrožena područja mogla da se spreme za nailazeću katastrofu. Vetrovi su mnogo snažniji, padavine obilnije. Razlog za to su aktivnosti na Suncu. Danas sve događaje na Suncu možemo da izmerimo. Telekomunikaciona i računarska tehnologija su ključni u blagovremenom merenju parametara i obradi i prenosu meteoroloških podataka…

Komentari