Tribina: Kapacitet za bliskost i onkološki pacijenti

Ciklus tribina: Samo nam je bliskost potrebna
Govori: Sandra Bijelac, psihoterapeut i psihoonkolog
Moderator: Marija Joksimović, potpredsednica NATAS-a (Nacionalna asocijacija za Transakcionu analizu)

Prateći istraživanja svetske zdravstvene organizacije, koja ukazuju na porast broja onkoloških pacijenata i porast broja obolelih od depresije, stavlja pred nas logično pitanje: Da li su ove dve ozbiljne vrste problema, vezanih za zdravlje i kvalitet života ljudi, u neposrednoj vezi? U najavljenoj tribini pokušaćemo da, kroz razgovor sa nekim ko direktno radi sa onkološkim pacijentima, steknemo neku jasniju sliku, makar kada je u pitanju naš lokalni fenomen,povezanosti zdravlja duše i zdravlja tela.

Sandra Bjelac već dugi niz godina radi psihoterapiju sa onkološkim pacijentima. Kakva su njena zapažanja na ovu temu? Da li su i u kojoj meri povezani ljudski duševni doživljaji, procesi, iskustva i navike sa zdravljem tela? Da li češće oboljevaju od onkoloških bolesti osobe koje su, na neki način, više traumatizovane u životu, odnosno, osobe koje su na posredan ili neposredan način, zapostavljale zdravlje i značaj svog duševnog života? Na koji način je prirodni kapacitet za bliskost sa drugim ljudima povezan sa mogućim nastankom onkoloških bolesti?
Tribina ima za cilj da probudi svest o važnosti preventive u sprečavanju daljeg porasta broja obolelih od onkoloških bolesti.

Sandra Bijelac: m sc def, specijalista socijalne rehabilitacije, doktorant neuronauka medicinskog fakulteta, psihoterapeut. Zaposlena na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, na mestu stručni saradnik za edukaciju pacijenata i porodice od 2006. godine.

Komentari