Tribina: Kako istražujemo verovanja u pseudonauku?

Gošća: prof. dr Iris Žeželj, vanredna profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i članica Laboratorije za istraživanje individualnih razlika (LIRA). Moderator: Dušan Pavlović, naučni edukator (Radio Galaksija).

Peti razgovor ciklusa “Kako istražujemo?” posvećen je psihologiji pseudonauke i istraživanjima verovanja u pseudonauku i pseudonaučne prakse.

 

 

Astrologija, ufologija, homeopatija, akupunktura, kvantna medicina, grafologija, lisenkoizam, “naučni” kreacionizam… Sve su ovo tipični primeri pseudonauka koje su danas življe nego ikada!

Šta je to što na nivou motivacije navodi ljude da poveruju u ideje poput toga da je sudbina određena rasporedom zvezda, da homeopatski lekovi mogu da izleče bilo kakve bolesti, postoje “dokazi” da je svet stvorio neki kreator i slično? Kako psiholozi istražuju verovanja u pseudonauku i pseudonaučne prakse? Koje su osobenosti pseudonaučnog mišljenja? Šta razlikuje pseudonaučno od naučnog mišljenja? Koje su to kognitivne pristrasnosti koje vode ka pseudonaučnom mišljenju? Da li je pseudonaučno mišljenje društveno uslovljeno? Šta su iracionalna uverenja i kakvu ulogu igraju u prosuđivanju o infodemiji tokom pandemije COVID-19 virusa? U kakvom su odnosu verovanja u pseudonauku i pseudonaučne prakse i verovanja u teorije zavere? Kako psihološka istraživanja mogu da pomognu u filozofskom problemu demarkacije (kako razlikovati nauku od ne-nauke)?

O ovim i mnogim drugim temama pričaćemo na petoj “Kako istražujemo?” tribini!

 

 

Prof. dr Iris Žeželj je vanredna profesorka na Katedri za socijalnu psihologiju Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i članica Laboratorije za istraživanje individualnih razlika (LIRA). Njen naučni rad usmeren je na tri velike teme: socijalni identiteti i međugrupni odnosi, iracionalna uverenja i zdravstvene prakse, i meta-nauka. Do sada je objavila preko stotinu naučnih radova i učestvovala u dvanaest naučnih projekata. Članica je uredništva nekoliko međunarodnih naučnih časopisa, kao i nekoliko međunarodnih organizacija koje se bave socijalnom i političkom psihologijom.

Komentari