Tribina: “Između marksizma i liberalizma”

Ciklus: SAVREMENI SRPSKI FILOZOFI
Govori:  Slobodan Divjak

U ovom ciklusu naši najznačajniji savremeni filozofi imaju javnu priliku da izlože svoju filozofsku poziciju i osnovna uverenja. Slobodan Divjak koji je počeo kao teoretičar marksizma, danas je jedan od naših najznačajnijih filozofa liberalizma i neoliberalizma.

Svoj uticaj i poziciju Divjak je ostvario pre svega knjigom ”Tradicionalni esencijalizam i pluralizam” i knjigama ”Problem identiteta” i “Antej i Ahasfer”, pri čemu je Antej mitski junak koji svoju snagu crpe iz same zemlje, naroda kome pripada, a Ahasfer je metafora za filozofa lutalicu. Jedan od osnovnih problema kojima se Divjak bavi upravo i jeste problem nacionalizma i liberalizma.

Slobodan Divjak je do sada objavio sledeće knjige: ”Roba i revolucija”, ”Tradicionalni esencijalizam i pluralizam”, ”Problem identiteta”, ”Anteh i Ahasfer”, ”Nacija, kultura i gradjanstvo”. Zajedno sa I. Milenkovićem priredio je zbornik ”Moderna tumačenja Kanta”. Publikovao je brojne studije i tekstove u našim časopisima i listovima. Preveo je preko 40 knjiga sa engleskog i nemačkog jezika.

Komentari