Tribina: IZAZOV TEODIKEJE – problem stradanja od Gilgameša i Jova do savremenog sveta

Ciklus tribina: Religija i civilizacija nekada i danas

Govori: ma Jovan Blagojević (Biblijski kulturni centar). Moderator: Sergej Beuk (Dom omladine Beograda).

Najteži problem sa kojim se suočava svaki religijski koncept je, svakako problem stradanja, pre svega stradanja onih koji se prepoznaju kao pojedinci koji nisu mogli da uzrokuju to stradanje sopstvenim (ne)postupanjem. Ko je kriv? On ili roditelji njegovi je pitanje koje postavljaju Hristovi učenici, i koja sažima jedno prirodno razumevanje poretka utemeljeno na zakonu kauzalnosti: čini dobro, dobićeš dobro; čini zlo, dobićeš zlo. Šta, međutim, kada ovaj zakon ne funkcioniše? Na koji način su ljudi kroz istoriju pokušavaju da odgovore na izazov teodikeje i šta iz njihovih odgovora možemo da naučimo?

Komentari