Tribina: Internet demokratija: obećanja i granice

Dominik Kardon i Dejan Ilić razgovaraju o uticaju Interneta na razvoj demokratije. Ulaz slobodan. Simultani prevod.

Mnogo više nego sredstvo za komunikaciju i informisanje, Internet predstavlja posebni oblik političke aktivnosti. Otvarajući vrata polemike sve većem broju učesnika, Internet obnavlja mogućnosti kritike i akcije. 

 

Mnogo više nego sredstvo za komunikaciju i informisanje, Internet predstavlja posebni oblik političke aktivnosti. Otvarajući vrata polemike sve većem broju učesnika, Internet obnavlja mogućnosti kritike i akcije. Štaviše, web je laboratorija demokratskih iskustava na planetarnom nivou: samo-organizacije građana, rasprave proširene na nove krugove zainteresovanih, uspostavljanja transnacionalnih kolektiva, socijalizacije znanja… Internet ne omogućuje samo bolju komunikaciju; on na čudesan način proširuje javni prostor i menja samu prirodu demokratije. O digitalnoj revoluciji treba pre svega razmišljati, a ne odmah je veličati ili obezvređivati.
Dominik Kardon je sociolog u Laboratoriji upotreba (SENSE) Orange Labs i istraživač pri Centru za proučavanje društvenih kretanja (CEMS) na Školi za visoke studije i društvene nauke (EHESS). Njegova dela govore o upotrebama novih tehnologija i transformacijama javnog prostora.
Delo Internet demokratija preveo je Duško Vitas, a objavila izdavačka kuća Fabrika knjiga, Beograd, 2013.
Sagovornik gosta iz Francuske je Dejan Ilić, izdavač, Fabrika knjiga.
Francuski institut organizuje ovo predavanje u okviru ciklusa Razumevanje sveta, u saradnji sa Filološkim fakultetom u Novom Sadu i Domom omladine Beograda.
Ovo predavanje je dobilo podršku Lafarža.
Ulaz slobodan. Simultani prevod

Štaviše, web je laboratorija demokratskih iskustava na planetarnom nivou: samo-organizacije građana, rasprave proširene na nove krugove zainteresovanih, uspostavljanja transnacionalnih kolektiva, socijalizacije znanja… Internet ne omogućuje samo bolju komunikaciju; on na čudesan način proširuje javni prostor i menja samu prirodu demokratije. O digitalnoj revoluciji treba pre svega razmišljati, a ne odmah je veličati ili obezvređivati.

 

Dominik Kardon je sociolog u Laboratoriji upotreba (SENSE) Orange Labs i istraživač pri Centru za proučavanje društvenih kretanja (CEMS) na Školi za visoke studije i društvene nauke (EHESS). Njegova dela govore o upotrebama novih tehnologija i transformacijama javnog prostora.

 

Delo Internet demokratija preveo je Duško Vitas, a objavila izdavačka kuća Fabrika knjiga, Beograd, 2013.

 

Sagovornik gosta iz Francuske je Dejan Ilić, izdavač, Fabrika knjiga.

 

Francuski institut organizuje ovo predavanje u okviru ciklusa Razumevanje sveta, u saradnji sa Filološkim fakultetom u Novom Sadu i Domom omladine Beograda.

 

Ovo predavanje je dobilo podršku Lafarža.

 

Ulaz slobodan. Simultani prevod

Komentari