Tribina “HRIŠĆANSTVO I BIOETIČKI IZAZOVI – Pitanja vantelesne oplodnje”

Ciklus tribina: Religija i kultura
Organizacija: Biblijski kulturni centar i Dom omladine Beograda

Gost: prof. dr. Zdravko Pena, profesor Pravoslavnog Bogoslovskog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu „Sv. Vasilije Ostroški“

Ubrzan razvoj prirodnih nauka, tehnologije, hemije i biologije svoj jedinstven doprinos daje na polju medicine. Medicina, pak, budući usmerena na čoveka ne može se, jednostavno, podvesti pod prirodne nauke, već je samim objektom svog interesovanja i delovanja humanistička nauka ili, makar, to treba da bude. Kao takva, ona je neminovno od svojih samih početaka povezana sa etikom, a u novije vreme i sa bioetikom, odnosno problemima koje pred nas stavlja upravo razvoj prirodno-naučnog segmenta medicine sa svim svojim – nekada ne zamislivim – mogućnostima.

Jedan od velikih bioetičkih izazova, koji nameće brojna pitanja, je problem vantelesne oplodnje. Da li je ona neopravdano mešanje u Božiju sferu (pitanje davanja života)? Koliko ćelija se oplođuje i da li se sve razvijaju u emebriona? Šta sa onima koje se ne razviju u embrion?

Ovo su samo neka od brojnih pitanja o kojima ćemo razgovarati sa prof. dr. Zdravkom Penom, profesorom Pravoslavnog Bogoslovskog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu „Sv. Vasilije Ostroški“.

Biblijski kulturni centar je udruženje građana koje za svoje aktivnosti ima blagoslov Njegove Svetosti patrijarha srpskog gosp. Porfirija.

Komentari