Tribina: Filozofska argumentacija za i protiv veganizma

Ciklus tribina FILOZOFSKI PROBLEMI
Govori: dr Voin Milevski
Veganizam svakako predstavlja savremeni sociološki fenomen koji stiče sve veću popularnost u medijima i na društvenim mrežama. Ono što se, međutim, veoma često gubi iz vida jeste to da veganizam predstavlja svojevrsni filozofski (konkretnije rečeno, etički) problem, u pogledu kojeg, već decenijama unazad, postoji veliki broj veoma ozbiljnih filozofskih rasprava, kao i veoma razvijenih argumenata.

Glavna namera ovog predavanja je da se publika što bolje upozna sa ovim raspravama i argumentima. Šta je to veganizam? Koje varijante veganizma postoje i da li neka od tih varijanti ima povoljne izglede da bude opšte prihvaćena? Na kraju, šta savremeni etičari kažu o tome da li veganizam zaista predstavlja ispravan izbor i da li naša odluka u pogledu toga koju vrstu hrane koristimo u ishrani i koju vrstu odeće kupujemo može da nas opravdano učini predmetom moralne osude? Sve su to pitanja koja će biti detaljno razmotrena u toku ovog predavanja.

Komentari