Predavanje Kolektiva INVERT: DOKUMENT ULICE

Serijal predavanja u okviru projekta SHARPSHOOTERS
Učestvuju članovi Kolektiva INVERT: Dimitrije Goll, Petar Marković, Milorad Milanković, Mitar Mitrović i Vladimir Živojinović.
Kolika je zapravo razlika između dokumentarne i ulične fotografije danas? Koliko su granice pomerene? Šta sve danas možemo nazvati uličnom fotografijom? Na ta i još mnoga druga pitanja, pored prezentacije svojih radova, odgovoriće članovi Kolektiva “Invert”.

Invert je fotografski kolektiv koga čini pet fotografa iz Beograda, koji se bave socijalnim temama kroz uličnu i dokumentarnu fotografiju.

O SharpShooters projektu

SharpShooters tim je skup ljudi sa istom vizijom, vizijom da se fotografija kao profesija i medij podigne na viši nivo uz edukaciju sa profesionalcima koji primenjuju fotografiju na različite načine.

Cilj je da se na istom mestu razmene iskustvo i nova energija kroz raznovrsna predavanja i prezentacije.

Projekat je nastao u oktobru 2014. kao radionica ulične i dokumentarne fotografije. Vremenom se, uz sugestije predavača i učesnika, sam koncept projekta menjao i usavršavao.

Sharpshooters je do sada ugostio veliki broj profesionalnih fotografa i otkrio isto toliko novih talenata među mladim fotografima u Beogradu i Novom Sadu.
Do sada, Sharshooters projekat je ugostio predavače iz zemlje i inostranstva poput kolektiva Kamerades, Michael Bowringa, Željka Šafara i druge.

Komentari