Tribina: Filozofija na platnu

Ciklus razgovora: Angažovana lektira
Organizacija: Dom omladine Beograda i Knjižara BEOPOLIS

Sada smo se dodatno opremili i kroz ciklus ‘’Angažovana lektira’’, koristeći platno, podsetićemo se više ili manje poznatih filmskih scena koje posredno ili neposredno prate angažovanu filozofsku misao dvadesetog veka. Sa idejom da povežemo narative iz angažovane filozofske literature, sa filmskom naracijom.

 

 

I sam razgovor postaje umetničko-politički čin. To je upotpunjeno snimanjem uživo. Kao i određenim konceptualnim sadržajima u vidu objekata i saopštenja (énoncés) što mogu biti posteri, letci, literatura, audio-ilustracije, odeća, mape i razni predmeti koji imaju diskurzivnu i performativnu funkciju. Ovakvim konceptom se publika i akteri razgovora udaljavaju od onoga što je (samo jedna) refleksija ili tumačenje određenog audio-vizuelnog fenomena i njegovih implikacija. Taj fenomen se sada doživljava kao okidač koji je potreban da se načini sopstvena, neponovljiva scena. A preduslov za razgovor jeste da suočimo sa sopstvenim limitima, možda i sa sopstvenom banalnošću.

Ova vrsta konceptualnog razgovora motivisana je činjenicom da tumačenju iz perspektive, pre svega, hermeneuta nedostaje eksplicitna, puna odgovornost za svako izjašnjavanje. Osoba koja ‘’tumači’’, komentariše, kritički sagledava – ne može samu sebe izuzeti. Navoditi da je ona sama neprisutna i ono što saopštava treba uzeti kao univerzalno. Jer takav gest stvara ”mistifikaciju” i takva misao je ideološka.

Dakle, sama hermeneutika je ono što treba prevazići, i imati u vidu da je ono što se se ”priča” o nekim delima – delo za sebe.

Moderira: Petar Protić

Komentari