Tribina: FAIRTRADE / Poštena trgovina

Govore: prof. dr Tatjana Jovanić, Pravni fakultet Beogradski univerzitet; Vidoje Đurković, dipl.pravnik i Pavlinić Juro dipl.ing.el, CAUSA SQN doo Beograd; predstavnici  MUP-a Republike Srbije i eksperti
Organizatori: Bioetičko društvo Srbije u saradnji sa MUP-om Republike Srbije

Trgovina ljudima se može posmatrati kao globalni javno-zdravstveni problem i kršenje ljudskih prava. 

Iako su žrtve  uglavnom osobe sa margine, iz osetljivih društvenih grupa i siromašnih sredina, što ih čini pogodnim za manipulaciju i samim tim za eksploatisanje, žrtva trgovine ljudima može da postane svako, bez obzira na pol, rasu, uzrast i obrazovanje, a ljudima se najčešće trguje zbog seksualne eksploatacije, prinudnog rada, prosjačenja i trgovine organima.

Problematika trgovine ljudima je multidisciplinarna i u nju se moraju uključiti svi – od policije, medicinskih i socijalnih radnika, pa sve do običnih građana koji takođe mogu da imaju veliki udeo u suzbijanju fenomena ropstva 21. veka. Do sada su održane tri javne tribine Bioetičkog društva Srbije u saradnji sa MUP-om Republike Srbije: 1. „Trgovina ljudima – značaj sudsko-medicinske ekspertize žrtava“ (21.05.2013.), 2. „Sport i trgovina ljudima“ (21.10.2013.) i 3. „Prostitucija i trgovina ljudima“ (21.10.2014.). Ova tribina biće posvećena konceptu Fairtrade  kao vidu  etičke proizvodnje i potrošnje koji može uticati na prevenciju trgovine ljudima, a naročito trgovinu decom. Pored toga, koncept Faitrade utiče i na održivi razvoj i zaštitu životne sredine što je deo novih 15-ogodišnjih ciljeva UN održivog razvoja.

Komentari