Tribina: Društvo i religija u prošlosti Beograda – uzajamnost, uticaji, prožimanje…

Ciklus tribina: Beograd kroz vekove
Gošća: Sofija Dakić – sociološkinja.  Razgovor vodi: Velibor Martinović – arheolog.

Društvo i religija su međusobno povezani od davninina. Zaista je veoma teško reći šta je starije da li su se najpre pojavili drevni društveni odnosi ili arhaična verovanja? I šta to više čini čoveka čovekom organizovan život ili mogućnost introspekcije? Sve ovo možemo pratiti i u prošlosti našeg grada od starčevačke i vinčanske kulture, preko eneolitskih kultura koje su donele neke druge vrednosti, verovanja i društvenu organizaciju… Dolazak Kelta i pojava Rimljana, u osvit istorijskog doba, doneće ponovo neke nove vrednosne sisteme i drugačiju socijalnu organizaciju. Društvena i verska dinamika tih vremena, sve perioda pozne antike, oslikavaće se i kroz domaće sinkretističke kultove, orijentalna verovanja i rano hrišćanstvo…
O ovoj temi govorićemo na sedmoj tribni ciklusa “Beograd kroz vekove”.

Komentari