Tribina: Društvene mreže, mladi i politika

Moderator: Marko Miranović, diplomirani politikolog i master političke teorije i sociologije

Učesnici: Marta Vasić, Katarina Matić i Boban Stojanović

 

Ova tribina bavi se problemom društvenih mreža i njihovim uticajem na mlade i njihovo političko opredeljnje.

Pitanja kojima ćemo se baviti na ovoj tribini:

-Koliko društvene mreže danas utiču na mlade?
-Da li mladi, i koliko, prate ”klasične” medije kao što su televizija, radio ili štampa ili su se kompletno posvetili novim medijima?
-Da li se mladi o političkim i socijalnim temama isključivo informišu preko društvenih mreža (problem internet-političke socijalizacije)?
-Da li su društvene mreže uspele da razbiju cenzuru?
-Da li na društvenim mrežama postoji cenzura i u kojim formama se javlja?
-Da li postoji nametanje političkih mišljenja i društvenih pogleda preko novih medija? Da li se ubrzala razmena političkih i društvenih ideja preko društvenih mreža?
-Na koji način su mladi kod nas izloženi delovanju društvenih mreža u političke svrhe?

Biografije učesnika:
Marta Vasić, predsednik Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka, student četvrte godine FPN-a, učesnik na mnogobrojnim domaćim i stranim turnirima u debatama. Nekoliko puta bila je finalista turnira koji su održavani u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Holandiji…

Katarina Matić je učesnik i organizator velikog broja debatnih turnira u zemlji i inostranstvu (Mađarska, Hrvatska). Pored toga, Katarina je aktivista u mnogobrojnim organizacijama i udruženjima koji se bave problemima mladih.

Boban Stojanović, Koordinator programa u Krovnoj organizacija mladih, diplomirani politikolog, Master političke teorije i socijologije, Doktorant na Fakultetu političkih nauka, politički komentator i istraživač.

 

Komentari