Tribina: DIGITALNI MARKETING

Ciklus tribina: Digitalno doba
Organizacija: Dom omladine Beograda u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum i njihovom izdavačkom kućom
Učesnici: Nataša Krstić, e-marketinški stručnjak i konsultant (FEFA); Simona Žikić, komunikolog (FMK); Lada Paunović, novinarka i komunikolog (FMK). Autor i voditelj je: mr Nena Daković-Jovanović, istoričarka i teoretičarka umetnosti.

Vreme jednosmernih marketing komunikacija polako prolazi i tehnike tradicionalnog marketinga zamenjuju moderne tehnike koje imaju inkorporiranu dvosmernu komunikaciju sa ciljnom grupom, najčešće uz izričitu dozvolu sagovornika. Tom pomeranju od tradicionalnih ka digitalnim medijima umnogome su doprineli i tehnološki prodori koji su omogućili komunikaciju ljudima bilo gde da se nalaze. Veliki ekran (televiziju) zamenio je mali (mobilni telefon), a novine, radio, biblioteke, bioskope i tet-a-tet komunikaciju zamenili su kompjuteri, internet i na kraju društveni mediji. Zadatak marketara uvek je bio da se nalaze tamo gde i njihovi potrošači, te su tako oni bili prinuđeni da svoje tehnike prilagođavaju novim vremenima i okolnostima. Novonastale marketinške tehnike koje se izdvajaju, po svom sadašnjem i (očekivanom) budućem značaju, su mobilni marketing i marketing na društvenim medijima. Digitalni marketing se najbolje može razumeti kroz njegove tehnike: SEO optimizacija za internet pretraživače (ima za cilj da putem različitih pretraživača  dovede nove potencijalne kupce/klijente na sajt klijenata), copywriting  (osmišljavanje sadržaja koji će privući pažnju primarne publike i osmišljavanje objava za socijalne mreže, ali i sajtove klijenata), društvene mreže (preko društvenih mreža digitalni marketing funkcioniše kao dvosmerni marketing, u kojem postoji direktna veza i povratna informacija od publike), analitika (podrazumeva detaljno praćenje ljudi koji posećuju sajt klijenta, komentarišu ili lajkuju njegove objave na socijalnim mrežama, jer se svaki uspeh zasniva upravo na detaljnom poznavanju publike) i advertajzing (zasniva se na kombinovanju plaćenih reklama na društvenim platformama i plaćenih pretraga kako bi povećali vidljivost sajta ili objave kod primarne publike).

Mobilni marketing i marketing na društvenim medijima sve više bivaju prepoznati od strane marketara širom planete kao vrlo važan deo portfolija tehnika marketing komunikacija. Mada i marketing lideri na manjim tržištima prepoznaju značaj novih tehnologija i marketinških tehnika, oni se suočavaju sa problemima u njihovoj implementaciji, najčešće zbog lošijih tehničkih mogućnosti, kao i zbog prisustva različitih kulturnih i obrazovnih barijera.      

 

U ediciji pojmovnika Fakulteta za medije i komunikacije objavljene su dve knjige koje se bave tematikom digitalnog marketinga. To su pojmovnici: Digitalni marketing Nataše Krstić i Novi mediji i društvene mreže Stanka Crnobrnje.

 

Knjiga „Digitalni marketing: pojmovnik“ Nataše Krstić sadrži 270 termina iz oblasti digitalnog marketinga, koji simbolišu veliku promenu nastalu u marketingu kao rezultat tehnoloških inovacija i životnog stila milenijumske generacije. Nijedna profesija, u poslednjih petnaestak godina, nije postala takav kartel za proliferaciju stručnog žargona kao digitalna tehnologija i, u okviru nje, digitalni biznis i marketing. Digitalne krilatice ispucavaju se rafalnom paljbom, oslikavajući svetlosnu brzinu kojom se ovo polje stručnog delovanja razvija. Zato je pojmovnik termina u digitalnom marketingu ne samo nužno zlo za one koje moraju, nego nasušna potreba za one koji žele da prodube svoje razumevanje ove discipline.

 

Knjiga „Novi mediji i društvene mreže: pojmovnik“ Stanka Crnobrnje predstavlja pregled najvažnijih pojmova iz više paralelnih, ukrštenih i simultanih oblasti (IT, mediji, digitalni marketing, itd.) koji tvore osnovu svakodnevnog odnosa korisnika sa novim medijima, i obratno. Sa preko 500 odrednica, ovaj pojmovnik pruža moguća tumačenja koncepata, teorija i tehničkih termina, koji iz jezika medija, novinarstva, radio-difuzije, telekomunikacija, računarstva, novih medija, sve više prodiru u naš svakodnevni govor kao odraz nove digitalne stvarnosti.

 

Biografije učesnika:

Nataša Krstić je diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti menadžmenta, na temu „Razvoj društveno odgovornog poslovanja kao deo poslovne strategije preduzeća u Srbiji“ odbranila je 2014. godine na fakultetu FEFA.

U 2015. godini stekla je i zvanje Dip DigM koje dodeljuje ugledni britanski Institut za direktni i digitalni marketing (The Institute of Direct and Digital Marketing) na osnovu položene “Profesionalne diplome iz digitalnog marketinga”.  

U 2016. godini specijalizirala je i optimizaciju veb – sajta na pretraživačima (Search Engine Optimisation, SEO) na Univerzitetu Kalifornija – UC Davis, a poseduje i sertifikate Google AdWords i Google Analytics.  

Radila je u domaćim i inostranim finansijskim organizacijama (Beogradska banka, UniCredit Bank, Eurobank) na poziciji direktora marketinga i odnosa sa javnošću. Bila je članica UO srpske mreže Globalnog dogovora  Ujedinjenih nacija  i predsednica Radne grupe za društveno odgovorno poslovanje pri Udruženju banaka Srbije.

Angažovana je kao konsultant za Unicef i na projektima koje podržava Evropska unija.

Od 2015. godine radila je kao docent na studijskom programu za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, a marta 2017. godine prelazi na fakultet FEFA gde na studijskom programu „Ekonomija i menadžment“ predaje Digitalni marketing.

 

Simona Žikić

Osnovne i master akademske studije završila je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta u Bostonu (oblast: Leadership), kao i na doktorskim studijama FMK-a. Pored formalnog obrazovanja, obučavana je za rad iz oblasti razvoja karijere i poslovnih veština u zemlji i inostranstvu. Usavršavala se za trenera i savetnika u multinacionalnim kompanijama. Priredila je nekoliko priručnika iz oblasti poslovnih komunikacija, strateškog planiranja i odnosa sa javnošću. Danas radi na Fakultetu za medije i komunikacije kao PR and Marketing executive i nastavnik veština u oblasti: Komunikacije i odnosi s javnošću.

 

Lada Paunović

Završila osnovne studije novinarstva na Fakultetu za medije i komunikacije, master akademske studije Novinarstva na Fakultetu političkih nauka i master studije Odnosa s javnošću na Fakultetu za medije i komunikacije. Trenutno na doktorskim studijama Kulture i medija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Nakon osam godina rada u brojnim tradicionalnim i onlajn medijima, iskustvo iz oblasti digitalnih komunikacija sticala u internacionalnim kompanijama, a zatim se usmerila ka akademskoj karijeri. Trenutno radi kao asistent i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije na predmetima iz oblasti Digitalnog marketinga.

Komentari