Tribina: Deža vi – Transkulturno prevođenje igranih serija

Ciklus: TV SERIJE I SERIJALI
Moderatorka: doc. dr Aleksandra Milovanović
Govore: doc. mr Zorana Popović i njeni gosti
Na tribini će biti reči o fenomenu adaptacije televizijskih serija – formata, uz poseban osvrt na domaći remake seriju Na Terapiji (original Be Tipul).

Zadatak televizijske verzije-adaptacije jeste da bude verna originalnom izvoru, uz promene koje iziskuje lokalizacija. Koje su to promene i da li se mogu opisati, grupisati…?

Jedan od dominatnih trendova savremenog tržišta televizije jesu adaptacije televizijskih formata, ne samo kada je reč o popularnim kvizovima i rialiti programima, već i igranim serijama. Malo je poznato da je višestruko nagrađivana američka serija Homeland (2011) adaptacija serije Hatufim (Prisoners of war). Internacionalni uspeh dansko-švedske serije Broen/Bron doveo je do rimejka za američko tržište The Bridge (2013). Ostali poznati primeri transkulturnog prevođenja su npr: danska serija The Forbrydelsen u američku seriju The Killing (2011), izraelska serija Be Tipul u In Treatment (HBO, 2008)…. Pored transatlantskih Stromberg nemačka adaptacija serije The Office (VB), a Voronini ruska adaptacija Everybody Loves Raymond (SAD).

Ni tržište Srbije nisu zaobišli pokušaji transponovanja igranih serija. U svim ovim serijama producenti prepoznaju univerzalne priče, priče koje mogu da se prevedu, sa manje ili više izmena. Za razliku of kvizova, igrani formati dozvoljavaju “otvorenu” adaptaciju, odnosno adaptaciju u kojoj se pristupa sa više slobode i fleksibilnosti. Scenario za igranu seriju mora se približiti lokalnoj publici, i uključiti lokalne specifičnosti, tradiciju, jezik, uverenja, humor. Počev od rimejka serije Yo Soy Betty la Fea u Ne daj se Nina ( Foks, 2007), više igranih serija doživelo je domaću adaptaciju, među poslednjim: španske serije Los Serrano u Sinđelići (TV Prva, 2014), i E.R. u Urgentni centar (TV Prva, 2014).

Možda najsmeliji potez na domaćem tlu predstavlja adaptacija izrealske serije Be Tepul u seriju Na Terapiji (FOX, 2008). Pored očiglednih prednosti za producente (originalan koncept, inventivan scenario, niski troškovi produkcije), producenti i emiter morali su da se suoče sa teškom odlukom i brojnim pitanjima. Da li će domaća publika želeti da gleda proces psihoterapije u skoro realnom vremenu? Dok je odlazak na terapiju potpuno uobičajena stvar u Izraelu, kod nas to i dalje predstavlja tabu temu, da li će publika prihvatiti ovu tematiku? Da li će narativ i likovi moći da se lokalizuju i postanu uverljivi, a najvažnije da li će ih publika zavoleti?

Mr Zorana Popović, docent, nastavnik je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na predmetu Televizijska produkcija. Diplomirala je 2001. godine na Katedri za filmsku i TV produkciju, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Master studije iz menadžmenta u umetnosti i medijima u evropskom kontekstu u Holandiji na Visokoj školi umetnosti u Utrehtu završava 2003. godine, kao dobitnik Unesko stipendije. Magistrirala je 2008. godine, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a trenutno je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije. Gostujući je predavač na magistarskim studijama Komparativna istorija savremene umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Radila je u nemačkom Institutu za kulturnu saradnju sa inostranstvom (IFA) u Štutgartu, na poslovima koordinatora medijskih projekata u regionu jugoistočne Evrope od 2003-2006 godine. Bila je angažovana i kao evaluator medijskih projekata Pakta za stabilnost.  Od 2006. godine bavi ce produkcijom TV emisija u svojstvu producenta i izvršnog producenta različitih televizijskih projekata za domaće TV stanice. Učesnik brojnih stručnih skupova, medijskih konferencija, seminara i treninga u zemlji i inostranstvu. Govori engleski i nemački jezik.

Dr Aleksandra Milovanović diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odsek za Filmsku i televizijsku montažu, a na istom fakultetu magistrirala na temu Filmski prostor van kadra i recepcija filma: teorijski model i doktorirala na temu Modeli naracije u žanru: filmski žanrovi i žanrovi televizijskih serija. Objavila knjigu Imaginarno polje filmske slike, čitanje i interpretacija (Zadužbina Andrejević, 2011) i ko-autor je Pojmovnika TV serija uz knjigu Televizijske serije (Klio, 2013). Članica je Evropske mreže za studije filma i medija (NECS). Radi kao istraživačica na internacionalnom projektu Screening Socialism. U okviru programa tribina Doma omladine u Beogradu 2013. i 2014 godine autorka je niza tribina pod zajedničkim naslovom Televizijske serije. Objavila je radove Od percepcije ka recepciji filmske slike, estetski i psihološki model (Lipar, 2013), Model naracije u savremenim televizijskim serijama i serijalima (FDU, 2013), Od gledalačke kulture ka kulturi učestvovanja, konvergencija i komplementarnost savremenih medija (Filološki fakultet u Beogradu, 2013), Dokumentarni film i Holokaust, istorijska kontektualizacija dokumentarnih filmova o Jasenovcu (FDU, 2014), itd. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferecijama sa radovima kao što su Genre-hybridization and Cross-media Narratives (Srbija, 2011), Blurred Boundaries of Contemporary, Television Series and Serials Four Stages of Development (Portugalija, 2012), Ekrani – mediji – kultura, Veličina i mobilnost ekrana u savremenoj kulturi i medijima (Srbija, 2013), Serbian Sitcom, Comedy of Mentality and Identity (Rumunija, 2013), Socialist Family Sitcom, Bridging the East/West Devide in 1970s (Nemačka, 2013), itd.

Komentari