Tribina: “CRASH COURSE III: Scena vizuelnih umetnosti u Srbiji” Трибина: “CRASH COURSE III: Сцена визуелних уметности у Србији”

Mladi u umetnosti i umetnost za mlade: iskustva, prakse i prilike

Ciklus tribina: UMETNIČKE SCENE
Organizacija: Dom omladine Beograda i UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment, master studijskog programa Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2, Francuska

 

Učestvuju:
Slobodan Sailović (Bijenale mladih, ULUS)
Dunja Cvejanov i Katarina Zarić (Festival “Prehlad”, KCB)
Sanja Momčilović (umetnica i aktivistkinja)

Uređuje i moderira: Milena Janković, alumnistiknja UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment i saradnica u Fondaciji „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“.

Umetničke scene u Srbiji ovog puta dotiču se polja vizuelne umetnosti, i to sa fokusom na prilike za mlade stvaraoce.
Stavljajući fokus na položaj samostalnih umetnika, ali i otvorenost, povezivanje i multidisciplinarnost u pristupu, ULUS kroz Bijenale mladih otvara prilike kako za mlade stvaraoce, tako i za studente i mlade aktere u oblasti teorije kulture, arhitekture, kulturnog menadžmenta isl. dok festival “Prehlada” otvara prilike za najmlađe kreativce, uzrasta od 14 do 19 godina.

Tribina će se dotaći pozitivnih praksi u organizaciji ovakvih događaja, kao i sagovornika koji su začetnici ovakvih inicijativa, njihovoj motivaciji i profesionalnim iskustvima. U isto vreme, predstavnici organizovanih kolektiva razgovaraće o prilikama koje se pružaju umetnicima na početku karijere, a kroz dijalog ćemo se dotaći načina na koje pojedinci stupaju u kontakt sa galeristima, predstavnicima fondova i budžeta za finansiranje sopstvene produkcije.

 

Ciklus tribina „Umetničke scene“ je ogranizovan u saradnji Doma omladine Beograda i UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment, master studijskog programa Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerzitet Lion 2, Francuska. Pokrenut je sa idejom da se mladim ljudima omogući bolje upoznavanje sa načinom funkcionisanja kulturnog sistema i četiri savremene umetnosti u Srbiji: filmska, muzička, scena izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Tribine se dotiču pitanja stvaralaštva, poput aktuelnih umetničkih praksi i trendova, ali i teme učešća mladih, od pitanja potrebe do produkcije i kulturne ponude. Cilj ciklusa je da se kritički analizira način funkcionisanja različitih umetičkih scena, i to sa stanovišta kulturne i identitetske politike, ekonomije, kritičke teorije i estetike, tako da publika tribina bolje razume ekonomske, kulturne i političke uslove i efekte proizvodnje umetnosti, kao i da otkrije i diskutuje načine na koje može da se uključi u osmišljavanje novih programa i donošenje odluka. Nakon završetka ciklusa od osam tribina, planirano je i objavljivanje štampane publikacije, sa stručnim tekstovima, osvrtom na razgovore i najvažnijim zaključcima koji su proizašli iz izlaganja i diskusija tokom ciklusa.

Komentari