Tribina: Čovek kao celina – geštalt i telesna psihoterapija // ODLOŽENO

Ciklus tribina: MOJ PSIHOTERAPEUT

Organizacija: Dom omladine Beograda i Asocijacija edukativnih praksi

Govornici: Tijana Mićović, MA kliničke psihologije i master geštalt psihoterapeut i Slađana Đorđević, MA kliničke psihologije. Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi, TA praktičar.

 

Koliko smo svesni onoga što radimo i načina na koji to radimo, šta osećamo, mislimo i doživljavamo u telu u određenim situacijama? Kako kreiramo odnose sa drugima, utičemo na sredinu i kako sredina utiče na nas? Učenje postizanja svesti o tome olakšava geštalt terapija.

Kako da uključimo telo u psihoterapiju, zašto je to važno i kako to može da manifestuje rad na sebi? Holistički pristup čoveku i integraciju telesnih i psiholoških procesa – dve manifestacije iste celine, obrađuje telesna psihoterapija.

Oslanjajući se na bazične teorijske postavke (teorija polja, fenomenološki pristup, svesnost i dijalog) geštalt terapeut pre svega radi na svesnosti. Sa svesnošću dolazi i izbor, a cilj geštalt terapije je otkrivanje mogućnosti izbora prilikom kontaktiranja sa sobom i drugima. Ovaj modalitet poznat je i po principu eksperimentisanja kao podrške promeni. Eksperimentisanje klijentu omogućava da uvažavajući staro, eksperimentiše sa novim i da, dok eksperimentiše sa novim, uzme oba u obzir i pronađe ono što mu je najadekvatnije.

Na tribini ćemo odgovoriti na pitanja šta znači kada za određeni simptom ili ponašanje kažemo da je to bila najbolja moguća kreativna adaptacija osobe u tadašnjim okolnostima; kako prekidamo spontanost kontakta sa sredinom i drugima i šta su posledice; kako geštalt terapija posmatra zdravlje i patologiju; šta je cilj geštalt terapije.

Pitanje ‘’otkud telo u psihoterapiji?’’ proističe iz dualističkog shvatanja realnosti u kojem se očekuje da se psihoterapeuti bave ‘’psihičkim problemima’’, dok se ‘’telom’’ bave druge profesije.

Osnovne postavke telesne psihoterapije su osvešćivanje i menjanje disajnih obrazaca, mišićnih tenzija i telesnih senzacija i načina na koji se oni koriste kao sastavni i neizostavni deo psihoterapijskog procesa. Na tribini ćemo objasniti načine na koji funkcioniše ovaj modalitet i upoznati se sa prednostima koje nosi.

O govornicima:

Tijana Mićović – Osnovne i master studije psihologije, na smeru kliničke psihologije, završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2017 godine. Iste godine stekla je i diplomu geštalt psihoterapeuta u okviru Evropski akreditovanog obrazovnog instituta iz oblasti psihoterapije – Studio za edukaciju Beograd. Nakon toga završava master program iz geštalt psihoterapije u okviru evropski akreditovanog trening instituta iz oblasti psihoterapije na Malti (EAPTI-GPTIM). Trenutno je u okviru pomenutog instituta doktorand profesionalnog doktorata iz geštalt psihoterapije. Nosilac je Evropskog sertifikata za geštalt terapiju. Od 2019. godine je član naučnog borda Evropske asocijacije za geštalt terapiju. Takođe, 2019. godine je postala izvršni urednik časopisa “Geštalt zbornik”, u kojem se objavljuju stručni, pregledni i originalni radovi iz oblasti geštalt terapije i njoj srodnih disciplina. Trenutno je angažovana kao član naučne komisije V internacionalne konferencije o istraživanjima u geštalt terapiji planiranoj da se održi u Hamburgu septembra 2021. godine.

Svoje dosadašnje radove iz oblasti geštalt psihoterapije izlagala je na domaćim i inostranim konferencijama. Njena istraživačka interesovanja su fokusirana na razvojne krize, različite fenomene u odrastanju kod milenijalaca i postmilenijalaca, teoriju polja i promenu iz perspektive geštalt terapije. Pored psihoterapije, posvećena je i radu sa sportistima, njihovoj psihološkoj pripremi kao i njihovom ličnom rastu i razvoju.

 

Slađana Đorđević – Završila je master studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenju za psihologiju 2007, a edukaciju iz telesne psihoterapije 2010 godine. Nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 2013. do 2016. predsednica Srpskog udruženja telesnih psihoterapeuta, a od 2016. do 2020. generalna sekretarka i potpredsednica Evropske asocijacije za telesnu psihoterapiju.

Održala je veliki broj prezentacija na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima na teme iz oblasti telesne psihoterapije, ranog razvoja i rada sa traumama. Autor je mnogobrojih članaka u stručnim publikacijama i knjigama na srpskom i engleskom jeziku. U oktobru 2019. završila je ‘’Somatic Trauma Therapy’’ trening u Kembridžu.

Godine 2018 osniva Telesno-psihoterapijski centar u okviru kojeg organizuje i sprovodi programe kontinuiranog stručnog usavršavanja za psihoterapeute ‘’Telo u psihoterapiji’’ i ‘’Trauma- put oporavka’’.

 

Komentari