Tribina: “Čemu još istorija filozofije”

Ciklus: SAVREMENI SRPSKI FILOZOFI
Govori: Predrag Milidrag, filozof

Na koji način istorija filozofije kao filozofska disciplina u današnje, postmetafizičkodoba može da bude relevantna za filozofsko mišljenje s obzirom na svoju inherentno metafizičku prirodu? Može li izbeći da postane „groblje mrtvih filozofa“? 

Na koji način za nas, danas, mogu biti relevantni Aristotel i Toma Akvinski, Spinoza i Šopenhauer? Kao odgovor na ova pitanja, rad nudi zamisao mogućnosti jedne postmetafizičke istorije filozofije kao filozofske discipline shvaćene kao akumulacije razumevanja sleđenih i nesleđenih puteva mišljenja prošlih filozofa.

Dr Predrag Milidrag (1969) naučni je saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Glavno područje njegovog interesovanja jesu istorija rane moderne filozofije i njeni kasno sholastički izvori. Objavio je dve studije o Dekartovoj metafizici i brojne tekstove u domaćim naučnim časopisima. Takođe, preveo je tri toma Ratlidžove „Istorije filozofije“ i Popkinovu „Istoriju skepticizma“. Urednik je časopisa Instituta „Filozofija i društvo“.

Komentari