Tribina: Bliskost i telo

Ciklus tribina: Samo nam je bliskost potrebna
Govori: Uroš Bićanin, dipl. psiholog i psihološki savetnik. Moderator: Marija Joksimović, potpredsednica Nacionalne asocijacija za Transakcionu analizu

Većina ljudi retko sagledava suptilno sadejstvo psihe i tela, te se njima bave pojedinačno i odvojeno. Oni su neodvojiva celina i imaju veliki uticaj jedno na drugo.

Sama činjenica da koža i centralni nervni sistem nastaju iz istog dela zametka već upućuje na njihovu jaku vezu. Potrebno je da i psiha i telo budu u balansu, kako bi se vodio ispunjavajući život. Kroz naš razvoj od rođenja i nadalje u životu, mi smo u stalnoj potrazi za tom harmonijom, balansom, homeostazom.

Bliskost kao jedna od naših bazičnih potreba, kao i potreba za sigurnošću ima velike implikacije na zdravlje, kako mentalno tako i telesno. Najnovija istraživanja i teorije (kao što je polivagalna teorija), ukazuju na sve jasniju vezu bliskosti, sigurnosti i mentalnog i telesnog zdravlja. Psihosomatika je sve više u fokusu interesovanja zbog ukazivanja na posledice disbalansa psihe, tela i okoline.

Koja je uloga bliskosti, povezanosti, sigurnosti i zašto nam je potrebna i kako utiče na naše telo, koje su prepreke u ostvarivanju bliskosti – samo su neka od pitanja i tema o kojima će biti reči na tribini.

Takođe, istraživanja i empirija pokazuju veliku mogućnost reparacije, promene, ozdravljenja i harmonizacije psihe i tela, ukoliko se stvore povoljni uslovi i ispravno deluje u tim uslovima. Ljudsko telo i psiha pokazuju veliki stepen rezilijentnosti i fleksibilnosti koji nam stoji na raspolaganju.

Cilj ove tribine je približavanje veze psihe i tela, bliskosti i zdravlja, kao i širenje svesti o mogućem pravcu našeg delanja i promena koje će voditi ka zdravijem životu.

Uroš Bićanin: Diplomirani psiholog i psihološki savetnik u privatnoj praksi. Jedan od osnivača Centra „Krugovi“ – centar za edukaciju i razvoj ličnosti.

Komentari