Tribina: BIOETIKA U KLINIČKOJ PRAKSI U SRBIJI

Tribina Bioetičkog društva Srbije
Govori: prof. Zoran Todorović, predsednik Bioetičkog društva Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Bioetika se razvija poslednjih pola veka, kao polje saradnje stručnjaka iz različitih oblasti koji se bave novim izazovima i nerešenim pitanjima u medicini i biološkim naukama.

Problemi se rešavaju u otvorenom razgovoru između stručnjaka iz različitih oblasti (npr. zdravstvenih radnika, sociologa, filozofa, pravnika i dr.) i pacijenata, odnosno laika, uz obostrano uvažavanje. Kao akademska disciplina, bioetika se afirmisala poslednjih desetak godina u našoj zemlji. Međutim, klinička etika, odnosno primenjena etika u zdravstvenim ustanovama, za sada je ograničena na rad etičkih odbora. Otvaranje novih master programa (npr. Neuroetika) osposobiće stručnjake za suočavanje sa novim izazovima  u medicinskoj  praksi. Tribina treba da da odgovor na pitanje kako uvesti kliničku etiku u naše zdravstvene ustanove u dijalogu zdravstvenih radnika, predstavnika udruženja pacijenata i stručnjaka iz domena humanistikih nauka.

Komentari