Tribina: „Backlash“ Suzan Faludi

Govornice: Milka Vasilijević, Bojana Zorić i Branka Damnjanović. Moderatorka: Jelisaveta Blagojević. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar

Suzan Faludi je američka feministkinja i novinarka, dobitnica Pulicerove nagrade.

U knjizi „Backlash“ sa strašću i precizno objašnjava kako stvaraoci komercijalne kulture iskrivljuju feminističke koncepte da bi prodali svoje proizvode, kako se feministička etika ekonomske nezavisnosti pretvara u konzumerizam i kupovnu moć, i kako se feministička potraga za samoopredeljenjem izopačuje u sebičnu potragu za samousavršavanjem. “Backlash”  je klasik feminizma, alarm upozorenja za žene svih generacija, koji nas podseća na opasnosti sa kojima se žene svakodnevno suočavaju.

U ovom ciklusu Dom omladine Beograda predstavlja dr Jelisavetu Blagojević koja se bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teorijom Roda i kulture. Ona je vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju.

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANjA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišljanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nezaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature

Komentari