Tribina: (Anti)emancipacija u jugoslovenskom ljubavnom romanu

Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacija
Govori: Jelena Milinković, Institut za književnost i umetnost. Moderator: dr Stanislava Barać, Institut za književnost i umetnost/Cejus.

U okviru tribinskog programa Jugoslavija i emancipacija koji tokom čitave 2019. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograd, martovsko predavanje biće posvećeno jugoslovenskom ženskom (popularnom) romanu u periodu od formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine pa do početka II svetskog rata.

Dela koja pripadaju ovom korpusu kontekstualno su uslovljena jer su nastajala pod uticajem društvenih okolnosti koje su podrazumevale formiranje jugoslovenskog društva, njegovu modernizaciju i emancipaciju. Jedna od najintenzivnijih društvenih borbi ovog vremena jeste borba za poboljšanje položaja žena. Organizovan feministički pokret izraženog aktivizma kroz svoje institucije kakve su feministička udruženja, časopisi, javne debate utiče na intenziviranje rasprava o ženskim pitanjima. Pored ženskog glasačkog prava jedna od ključnih tačaka ženskih borbi jesu prava iz oblasti porodičnog zakonodavstva, kao i socijalno-zdravstvene zaštite. Tokom ovog perioda nastaju, uslovno rečeno, dva korpusa ženskog ljubavnog romana na kojima se reflektuju društvena pitanja i koji daju (književni) odgovor ili komentar na njih. Prva grupa su romani koje pišu autorke pod većim ili manjim uticajem feminističkog pokreta i feminističko-emancipatorskih ideja tog vremena. Drugu grupu čine popularni ljubavni romani koje izdaje ilustrovana štampa i koji podržavaju zatečene uzuse patrijarhata. U izlaganju će se pokazati sličnosti i razlike između reprezentativnih primera romana obe grupe i ukazati na nekoliko ključnih tačaka pomoću kojih se oblikovao (anti)emancipatorski diskurs ovih tekstova: čitateljka romana, protagonistkinja romana, interpretativna čitalačka zajednica.

Jelena Milinković (Beograd, 1981) diplomirala je 2006. na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Na istom fakultetu je 2016. odbranila doktorsku tezu Ženska književnost u časopisu Misao 1919–1937. Koautorka je knjige Dvadeset žena koje su obeležile XX vek u Srbiji (2013). Jedna je od urednica zbornika Nova realnost iz sopstvene sobe, književno stvaralaštvo Milice Janković (2015) i Čitate li Jelenu Dimitrijević? (2018). Članica je redakcije Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture.
Koordinatorka je i jedna od autorki baze podataka Knjiženstvo. Zaposlena je kao naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca.

Komentari