Tribina: Anksioznost – strah koji nema ime?

Ciklus tribina: Svakodnevica u psihologiji
Govori: Danijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka

Anksioznost je osećanje neodređenog straha. Difuzna je, nema očigledan uzrok u spoljašnjosti, što je čini posebno neprijatnom. Bez obzira na to, svi povremeno osećamo anksioznost.

Obično promene koje zahtevaju prilagođavanje utiču da se osećamo anksiozno. U tom slučaju procenjujemo da zahtevi koji su postavljeni pred nas prevazilaze naše kapacitete.

Nekada se ispostavi da je anksioznost tek vrh ledenog brega. Ispod površine može biti strah od gubitka kontrole (ludila), bolesti, tuga, ljutnja, kumulativna/kompleksna trauma, prisila da osoba mora da bude “jaka”, i dr.

Na tribini o anksioznosti bavićemo se sledećim pitanima?
• Kada je očekivano da osećamo anksioznost?
• Da li anksioznost naš saveznik?
• Kako nam anksioznost pomaže da shvatimo čega se zapravo plašimo?
• Kada je anksioznost emocionalno sećanje?
• U kakvoj vezi su rana iskustva tokom detinjstva i anksioznost?
• Kako nam anksioznost pomaže da se povežemo sa “zaboravljenim” delovima sebe?
• Na koji način nas anksioznost vodi kvalitetnijem životu?

Komentari