Razgovarajmo o…: Krizi, strahu i otuđenju

Institut za studije kulture i hrišćanstva i Dom omladine Beograda nastavljaju ciklus tribina koje povezuju filozofiju, psihologiju, teologiju i savremeno društvo i život pojedinca u njemu.

Govore: Aleksandar Lukić i Duško Prelević
Moderator: Danijela Marković

 

Naglasak će biti na proglašenoj pandemiji i procesima koji se dešavaju zahvaljujući tom proglašenju, a tiču se pre svega slobode kao supstancijalne vrednosti svih umnih bića.

Ciklus tribina “RAZGOVARAJMO O…” ima za cilj da u diskusiji sa predavačima, moderatorima i publikom probudi kritičko mišljenje o društvenim, kulturnim i filozofskim temama od značaja za vreme u kome živimo, mestu pojedinca i zajednice u globalnom svetu brzih promena. Teme tribina se krecu u okviru tri glavne celine:
(1) društveno-politička pitanja: uzroci političkih konflikta, prisutnost tabua danas, strast ka neznanju(2) pitanja ljubavi: ljubomora, prevara i pohvala oproštaju u ljubavnom životu (3) pitanja destrukcije i kreacije novog: moć reči i istine. Uzimajući u obzir klasične i savremene autore, tribine će otvoriti prostor za diskusiju o ljudskim strastima, znanju, istini, slobodi, odnosu sa drugim i samim sobom.

Aleksandar Lukić je osnovne i doktorske studije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorski rad pod nazivom „Šelingova umna mitologija“ odbranio je 2016. godine. Bavi se istraživačkim radomm u oblastima istorije filozofije, političke filozofije, filozofije nauke, etike i estetike. Autor i urednik naučno-filozofske emisije „Gozba“ na Radio Beogradu 2. Član je Srpskog filozofskog društva i redakcije časopisa Filozofske studije. Predsednik naučnog i programskog odbora Srpskog filozofskog društva.

Duško Prelević, vandredni profesor na Odeljenju za filozofiju Fizozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oblast itraživanja su mu modalna epistemologija, filozofija duha, metafizika, istorija filozofije, filozofija nauke, filozofija jezika i politička filozofija. Glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofske studije i Nove serije biblioteke Filozofske studije. Učestvovao na brojim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Objavio je knjigu „Metafizičke osnove modalnog mišljenja“.

Danijela Marković, teolog i predsednik Upravnog odbora Instituta za studije kulture i hrišćanstva u Beogradu. Radi na projektima iz oblasti svremene kulture, religiologije i teologije. Organizator i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, izložbi, tribina i naučnih skupova.

Komentari