Razgovarajmo o…: Apofatika i umetnost

Institut za studije kulture i hrišćanstva i Dom omladine Beograda nastavljaju ciklus tribina koje povezuju filozofiju, psihologiju, teologiju i savremeno društvo i život pojedinca u njemu.

Govore: Una Popović, filozof, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu; Srđan Šarović, multimedijalni umetnik i Davor Džalto, umetnik, teoretičar umetnosti i teolog.

 

Apofatika je pojam koji se uobičajeno koristi u teološkom kontekstu, da označi ,,odrično” ili ,,neizrecivo” bogoslovlje. Sa druge strane, ako umetnost izgradi sopstveni apofatički metod, ona postaje neizrecivo svedočanstvo duhovnog. Može li savremena umetnost biti hrišćanska? Kakve korelacije postoje između savremene umetnosti i teologije? Kako razumeti njihovu ulogu u kulturi? Tribina je posvećena ideji i metodu apofatike u umetnosti i teologiji.

prof. dr Una Popović vanredni je profesor na Filozofskom fakkultetu u Novom Sadu. Bavi se estetikom, savremenom filozofijom i filozofijom jezika.dr um. Srđan Šarović je multimedijalni umetnik, bavi se vizuelnom umetnošću, muzikom, poezijom i estetikom.prof.dr. Davor Džalto je redovni profesor na odseku za istočno hrićanstvo Univerzitetskog koledža u Stokholmu. Njegov predavački, naučno-istraživački i društveno angažovani rad vezan je za oblasti teologije, studija kulture, istorije i teorije umetnosti, kao i društvenopolitičke filozofije.

Komentari