PRVI KONGRES MOLEKULARNIH BIOLOGA

Organizacija: Srpsko društvo za molekularnu biologiju u saradnji sa Univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu
Program Kongresa odvija se u Zadužbini Ilije M. Kolarca i Domu omladine Beograda.

Prvi kongres molekularnih biologa Srbije sa međunarodnim učešćem (CoMBoS) prvi put organizuje Srpsko društvo za molekularnu biologiju (MolBioS)u saradnji sa Univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu.

 

Program kongresa uključuje širok spektar fascinantnih tema iz molekularne biologije i srodnih oblasti i  posvećen je stimulisanju radoznalosti, komunikacije i saradnje, posebno među mladim istraživačima. Nakon svečanog otvaranja kongresa u Velikoj sali Doma omladine Beograda, predviđena je sekcija plenarnih predavanja koja će održati ugledni gosti iz inostranstva.

 

Nadamo se da će CoMBoS doprineti ostvarenju cilja da molekularnim biolozima i naučnicima iz srodnih oblasti pruži priliku da razmene ideje i budu inspirisani intrigantnim predavanjima renomiranih naučnika i priznatih eksperata iz 24 zemlje: Austrije, Bosne i Herecegovine, Crne Gore, Danske, Francuske, Grčke, Holandije, Hrvatske, Irske, Italije, Kanade, Makedonije,  Nemačke, Poljske, Rumunije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Španije, Švajcarske, Švedske, Turske, Velike Britanije i Srbije.

 

Svi detalji u vezi sa Kongresom mogu se naći na internet stranici MolBioS (http://molbios.bio.bg.ac.rs/).

Komentari