Predavanje: Značaj kvalitetnog psihosocijalnog pristupa i komunikacije u pružanju podrške pacijentu obolelom od maligne bolesti i njegovoj porodici

Autor i predavač: dr spec. radiolog – radioterapeut Svetlana Banović
Inicijalnu psihološku reakciju bolesnika sa dijagnostikovanom malignom bolešću karakterišu: strah, neverica, panika.

Poimanje dotadašnjeg načina života: zadovoljstva, optimizma, porodične stabilnosti, profesionalne ostvarenosti i nade u vezi sa budućnošću, dobija sasvim novu dimenziju. Pacijent i njegova porodica se tokom dijagnostičkih procedura i onkološkog terapijskog tretmana suočavaju sa nizom izazova.

Kontinuirano pružanje psihološke pomoći, savetodavni i edukativni  pristup, delotvorna komunikacija, empatija i duhovna podrška u odnosu na pacijenta i porodicu, omogućavaju lakše i efektnije savladavanje svih zahtevnih situacija koje uslovljava maligna bolest i doprinose ostvarenju boljeg kvaliteta života.

Dr spec.radiolog / radioterapeut Svetlana Banović rođena je u Vrbasu 1961. godine.Osnovnu školu, Medicinski fakultet i specijalizaciju završila je u Novom Sadu. Područje radnog angažovanja je onkologija-radiološka terapija, od 1994.godine implementira bazične principe psihoonkološkog pristupa u kliničkom radu sa pacijentima i kontinuirano se bavi ovim područjem. Od 2008. godine angažovana je u edukativnom radu u oblastima:onkologije, palijativnog zbrinjavanja, zdravstvene nege u onkologiji, radiološke zaštite.

Autor je naučnih radova, saopštenja i edukacija iz oblasti onkologije-radioterapije, radiološke zaštite, psihoonkologije. Živi i radi u Beogradu.

Komentari