Promocija zbirke eseja “POLITIKA I IZVOĐAČKE UMETNOSTI”

Promocija uz prisustvo autorke, prof. dr Džanel Rajnelt!
Prevod: Vesna Sofrenović Milica Šešić, Smiljka Kesić, Željko Maksimović, Marija Pavlović, Aneta Stojnić

U saradnji sa Studio – Laboratorijom izvođačkih umetnosti pri Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

 

Profesor dr Džanel Rajnelt je jedna od vodećih američkih teatrološkinja i istraživača savremenog pozorišta i izvođačkih umetnosti. Predaje na Univerzitetu u Vorviku, a gostujući je predavač na brojnim svetskim univerzitetima. Njeni radovi redovno su objavljivani u svim svetskim pozorišnim časopisima. Uređivala je vodeći američki časopis Theatre journal, a član je uredništva časopisa kao što su Theatre Survey i Theatre Research International. Godine 2010. dobila je nagradu za životno delo Američkog društva za istraživanje pozorišta. Međunarodno je priznata kao vodeći stručnjak za savremeno britansko političko pozorište, feminističko pozorište i istraživanje politike u izvođačkim umetnostima.

Eseji u zbirci „Politika i izvođačke umetnosti“ (izdavač Univerzitet umetnosti, u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti i Studio-Laboratorijom izvođačkih umetnosti) pokrivaju različite aspekte savremene izvođačke umetnosti – politička praksa izvođačkih umetnosti, estetika i politika, savremena britanska drama, feminističko pozorište – teorija i kritika, kao i lične refleksije na druge provokativne teme.

Prof. dr  Rajnelt biće gost Studija-Laboratorije izvođačkih umetnosti pri Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde će održati nekoliko predavanja studentima.
Tokom svog boravka u Beogradu, održaće i seminar za studente Univerziteta umetnosti (program MAIPR – Erasmus mundus MA).

Prof. dr Rajnelt biće i predsedavajući međunarodnog simpozijuma izvođačkih umetnosti „Umetnik izvođačkih umetnosti – od uloge alternativnog pobunjenika do uloge zvezde u svetu poznatih“ koji će se održati 9. i 10. novembra 2012., takođe u organizaciji Studija-Laboratorije izvođačkih umetnosti, FDU, a u saradnji sa Domom omladine Beograda i Univerzitetom umetnosti u Beogradu.

Komentari