PERFORMANS /I/ SEĆANJA

Panel projekta “Identitet i sećanja: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014)”, projekat br. 178012 Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Uvodničar panela Svetozar Rapajić, profesor emeritus;

Učesnici:
dr Nevena Daković, red. prof, rukovodilac projekta
Vizuelno secanje na Holokaust:  od individualnog i kolektivnog do konektivnog secanja

dr Milena Dragićevic Šešić
, red. prof
Organizacione kulture i institucionalno sećanje: strategije inkorporacije privatnog u javno sećanje;

dr Nikola Maričić
, red. prof;.
Institucionalno VS. individualno sećanje – prof. Aleksandar Korać – tri karijere i legat

dr Vesna Đukić, red. prof
Ulaganje u infrastrukturu duše: Medijski tekstovi o društvenom spektaklu sećanja na nacističko bombardovanja Beograda i Narodne biblioteke Srbije
 
dr Mirjana Nikolić, red. prof.
Komunikacijsko sećanje srpskih elektronskih medija – sećanje na “devedesete” kao refleksija zaborava petooktobarskih promena

dr Ivan Medenica, vanr. prof.
Iskušavanje granice: lično sećanje i identitet zajednice u delu Jožefa Nađa

dr Aleksandar Janković, vanr. prof.
Geneza generacijskog sećanja – stranputice odrastanja iidentiteta na primeru filmova “Klip” Maje Miloš i “Jelena, Katarina, Marija” Nikite Milivojevića

mr Boško Milin, vanr. prof.
Privatno sećanje na društveni spektakl
 
dr Ana Martinoli, docent
Takticki mediji u funkciji prikupljanja ličnih sećanja i njihova funkcija u kreiranju kolektivnog sećanja – studija slučaja ”9-11 and After – Virtual Case Book”
stipendisti – studenti doktorskih studija

Ljiljana Rogač
Reprezentacija prošlosti i kulturna diplomatija Srbije

Nina Mihaljinec
Posttraumatsko sećanje: video radovi Andreja Tišme

Nataša Delač
Beograd i Njujork kao prostori ličnog i individualnog sećanja. Slučaj filmova “Tamo i ovde” i “Jelena, Katarina, Marija”

Lazar Jovanov
Rekonstrukcija sećanja na Narodno pozorište Nepszίnház – KPGT (Madač, komentari)

Milica Živanović
”SFRJ za početnike”: Između ličnog i kolektivnog/privatnog i javnog sećanja

Marija Petrović
Sahrana Kneza Pavla – zajednica sećanja i spektakularizacija istorije

Mila Mašović Nikolić
Lično i kolektivno sećanje u savremenoj prozi

Komentari