Promocija romana “ZAVODNIK” Dejana Ognjanović

“ZAVODNIK” je novi roman Dejana Ognjanovića. U njemu se pokreću pitanja koja zaslužuju ozbiljnu diskusiju, a neka od njih su: odnos između inostranog i domaćeg žanrovskog pisanja (engleska i srpska “priča o duhovima”), između nepouzdanog naratora i (anti)junaka savremene proze, između citatnosti, aluzivnosti i meta-fikcije, urbanog i ruralnog, psihološkog i natprirodnog, tradicije i modernosti, prošlosti i sadašnjosti, tradicionalnog (patrijarhalnog) i liberalnog, muškog i ženskog, književnog i filmskog, eksplicitnog i sugestivnog…

O ovim i drugim pitanjima govore: Vladimir Kolarić, pisac i filmski teoretičar, Ivan Velisavljević, književni i filmski kritičar, Aleksandar Radivojević, scenarista, i autor romana, Dejan Ognjanović.

Komentari