Promocija publikacije ROD I LEVICA

Govore: autorke učesnice tribina ciklusa “Rod i levica”
Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ u 2012. godini organizovali su ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA. Ovaj jako posećen ciklus, realizovan tokom aprila, maja i juna ove godine imao je za cilj edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije.

Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

O temama “Pitanje klase u feminizmu”, “Antifašizam i ženski pokret nakon Drugog svetskog rata”, “Socijalizam i feminizam, feminizam u socijalizmu”, “Feminizam i radikalna levica”, “Nova levica i feministički pokret, savremena stremljenja i izazovi” na tribinama ovog ciklusa govorile su Nadežda Čačinović, Gordana Stojaković, Sonja Drljević, Andjelka Milić, Milica Ruzičić, Marijana Radulović, Ankica Čakardić.

Na tribini će takođe biti predstavljena i publikacija pod istoimenim nazivom “Rod i levica” u izdanju ŽINDOK Centra  koja predstavlja zbirku tekstova nastalih na osnovu panela koji su održani i čije su autorke učesnice tribina: Nadežda Čačinović, Gordana Stojaković, Ankica Čakardić, Anđelka Milić, Marijana Radulović i Milica Ružičić. Publikacija takođe obuhvata i arhivske materijale i dokumente iz ZINDOK-ove arhive.

Komentari