BALKANSKE KULTURNE POLITIKE – ŠTA (DA) SE RADI?

Regionalna konferencija projekta BICCED “Balkanske kulturne politike – šta (da) se radi?” biće održana 28. novembra u Domu omladine Beograda, u organizaciji Balkanske istraživačke mreže (BIRN – The Balkan Investigative Regional Reporting) i udruženja SEEcult.org, kao završni događaj trogodišnjeg projekta BICCED (Initiative for Cultural Cooperation, Exchange and Development),

Ovaj projekat je finansiran od strane Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu (SCP – Swiss Cultural Programme in the Western Balkans).

Projekat BICCED realizuje se u cilju stvaranja mreže novinara i kulturnih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova* i Srbije, fokusa na zajednička pitanja kulturnih politika i omogućavanja njihove veće vidljivosti kako u odnosu na stručnu i širu javnost, tako i na donosioce odluka, odnosno radi doprinosa promenama i razvoju kulturnih politika lokalno i regionalno.

Konferencija “Balkanske kulturne politike – šta (da) se radi?” biće prilika za osvrt na kulturne politike na Balkanu u protekle tri godine, zasnovan na ključnim rezultatima analitičke medijske produkcije projekta BICCED. Konferencija će, takođe, poslužiti kao platforma za diskusiju o nekim od glavnih problema u toj oblasti, kao i o mogućnostima i kapacitetima za neophodne promene u kulturnim politikama u regionu.

U završnici konferencije biće dodeljena nagrada Culture Watch, ustanovljena u okviru projekta BICCED u cilju promovisanja istraživačkog i analitičkog novinarskog pristupa u oblasti kulturne politike. Nagrada je namenjena najuspešnijim kandidatim koji su na regionalni javni konkurs projekta BICCED prijavili ozbiljne, kompleksne i istraživačke tekstove o bilo kom aspektu kulturne politike. Nagradni fond iznosi 3.700 švajcarskih franaka.

Koncept konferencije:
Prvi deo konferencije biće posvećen razvoju kulturnih politika u regionu i ključnim problemima sa kojima su se kulturne organizacije i institucije suočavale u protekle tri godine. Osvrt na ta pitanja pružiće članovi Odbora projekta BICCED, kulturni radnici i stručnjaci iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova* i Srbije.
Drugi deo konferencije, u formi tri panel diskusije, biće posvećen nekim od najvažnijih pitanja koja imaju ili mogu imati značajan uticaj u oblasti kulture u regionu:
1)      finansijska kriza i njene posledice u oblasti kulture (Kultura na izdisaju i finansijska kriza)
2)      novi trendovi, mreže i inicijative, posebno na nezavisnim kulturnim scenama, koji mogu doprineti promenama u kulturnim politikama lokalno i regionalno (Kapacitet za promene, fokus na nezavisnu kulturu i nove mreže i inicijative u regionu);
3)      odsustvo kulture u medijskom prostoru i mogućnosti za unapređenje situacije (Nevidljiva kultura i mediji u krizi).
Zaključci konferencije i panel diskusija biće osnova za zajednički apel i pismo preporuka za donosioce odluka i druge relevantne aktere u oblasti kulturnih politika u regionu, kao i za dalji razvoj projekta BICCED.
Konferencija će okupiti oko 40 predstavnika kulturnih institucija/organizacija i medija iz regiona, kao i grupu novinara koji su obučeni u okviru projekta BICCED, te finaliste nagrada Culture Watch.

Radni jezici konferencije biće srpski i engleski. Više informacija o projektu BICCED moguće je naći na:
http://www.balkaninsight.com/en/tag-group-topics/culture-watch

Komentari