Promocija književnog stvaralaštva Dimitrija Dragićevića

Dimitrije Dragićević, rođen je 14 jula 1956 godine u Beogradu. Poeziju je počeo da piše 2008 godine. Jednog dana pojavila mu se čudna ideja, tri pesme u jednoj pesmi, uspeo je da napiše jednu pesmu u tom stilu i rodila se nova forma.

Za mesec dana napisao je desetak pesama a onda je napravio dužu pauzu. U jesen 2008 godine nastavio je da piše, ubrzo je imao dovoljno pesama za prvu zbirku kojoj je dao ime “Ljubav i još po nešto”. Pre izdavanja knjige registrovao je novu formu u pisanju poezije koju je nazvao dimitristih (tri pesme u jednoj pesmi) u Zavodu za intelektualnu svojinu, pored toga prijavio je dvostruki i trostruki haiku. Posle dobijanja Potvrde iz Zavoda, u decembru 2008 godine, objavio je svoju prvu zbirku pesama. Nekoliko meseci posle izdavanja prve knjige, u aprilu 2009. izašla je i njegova druga zbirka pesama pod nazivom “Povratak sebi”. U toj knjizi od dimitristiha pravi sistem, dimitristih 1/5 (pet pesama u jednoj pesmi), dimitristih 1/6 (šest pesama u jednoj pesmi) i dimitristih 1/9 (devet pesama u jednoj pesmi). Pored toga razvija i dalje dvostruki i trostruki haiku.
Godinu dana kasnije, 2010 god. objavljuje treću knjigu “Nešto novo”. U toj knjizi uvodi novu književnu formu dimitriku, kao sublimaciju proze i poezije, gde u jednoj priči u sredini stoji pesma u boldu. I od toga je napravio sistem pa imamo dimitriku 1/3 (jedna priča i tri pesme), dimitrika 2/4 (dve priče i četiri pesme), dimitrika 3/6 (tri priče i šest pesama), i dimitrika 3/27 (tri priče i dvadeset sedam pesama). Pored toga imamo obrnutu pesmu, savršenu pesmu i dr.
Prva knjiga “Ljubav i još po nešto” prevedena je na engleski jezik. Krajem juna 2011 godine aplicirao je za američki pesnički sajt GS Poetry gde je njegova pesma “Don’t cry” u julu 2011. bila nedelju dana na prvom mestu njihove svetske liste.
O dimitristihu bilo je govora na Studiju B u maju 2010 god. u jednoj kulturnoj emisiji. Posle toga u septembru iste godine, na Pinku u emisiji kod voditeljke Jelene Bačić Alimpić bilo je govora o ovoj novoj pesničkoj formi, a uskoro i na RT Vojvodine. Iste godine gospodin Dejan Popovski muzički urednik u TV Skoplje čitao je Dimitrijeve pesme u jednoj emisiji njegove televizije.
Od 2013 godine radi na novoj pesničkoj formi krugostih. Tu pesma ide u krug, a može da se počne od bilo kog stiha, i to nagore ili nadole i da se obiđe ceo krug. Nekoliko takvih pesama postavio je na internet, a jednu od njih “You only you” i na GS Poetry gde je jedan dan bila na četvrtom mestu svetske liste. Pored krugostiha stvorio je i krugohaiku, gde stihovi idu u krug i gde od bilo kog stiha da se krene može se dobiti haiku.
 

Dragana P. Vučićević rodjena je u Beogradu.  Diplomirani je filolog za japanski jezik i književnost i diplomirani inženjer geologije, smera za geofiziku. Zaposlena je kao kustos u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, u Odeljenju za  edukaciju, komunikaciju i marketing. U slobodno vreme aktivno se bavi pisanjem poezije, muzikom, i, ponekad, vodjenjem književnih promocija.

Do sada je objavila dve zbirke Baš tebi na dar (2004, veoma posećena promocija je bila u Udruženju književnika Srbije 11.11.2004.) i Sazvučje suprotnosti (2010), a pesme i kratke priče su joj objavljivane u brojnim časopisima i elektronskim medijima, od kojih bi trebalo izdvojiti Književne novine, časopis Putevima kulture  i sl.

Grupa IQ (Performance) band nastala je 2010.godine i izvodi autorsku muziku na tekstove kantautora Radeta Miloševića. Muzika je po žanru kombinacija akustične, pop i rok muzike, a  posebno neguje balade. Posebnu draž ovoj muzici daju flauta i akustična gitara, dajući tvrdom ritmu roka oplemenjenu, lirsku nijansu.

Poeziju čitaju: Planić Milica, rođena 7 avgusta 1992 godine u Beogradu. Apsolvent Beogradske Poslovne Škole, smer finansije-bankarstvo i računovodstvo.
Sokolović Milica, rođena 22 februara 1993 godine u Beogradu. Student je IV godine Visoke ICT škole, smer elektronskih komunikacija.

Opis programa: DIMITRIKA – DIMITRISTIH
Uvodna reč: Dragana Vučićević, voditelj promocije i Dimitrije Dragićević autor.
Govor o prvoj zbirci pesama „Ljubav i još po nešto“
Govor o drugoj pesničkoj zbirci „Povratak sebi“
 Mr Vladimir Krstić (magistar teologije i teorije kulture i društva) govori o duhovnosti u poeziji Dimitrija Dragićevića u pesmama „Bože moj“,“Put u onostrano“ i „Povratak u hram“.
Govor o trećoj knjizi „Nešto novo“
Govor o novim pesmama

Komentari